Shell behaalt winst van ruim twee miljard

ROTTERDAM, 11 NOV. De Koninklijke/ Shell Groep heeft in het derde kwartaal een netto winst geboekt van 809 miljoen pond sterling (2,26 miljard gulden), een stijging van 7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Als de winst en verlies op voorraden buiten beschouwing worden gelaten, steeg de winst met 8 procent tot 861 miljoen pond (2,4 miljard gulden). Over de eerste negen maanden gerekend was de winststijging nog groter: 9 procent en exclusief voorraadeffecten 13 procent. Shell heeft het daarmee iets minder goed gedaan dan zijn grootste concurrent, de Amerikaanse maatschappij Exxon, die over het derde kwartaal een winststijging van 18 procent behaalde. Ook BP en Mobil kwamen met betere resultaten uit de bus, maar Chevron, Texaco en Occidental Petroleum zagen in het derde kwaraal hun winsten en omzetten dalen.

De betere resultaten verkreeg Shell vooral uit de sectoren opsporing en winning van olie en gas, en de verwerking en verkoop: olieraffinage en afzet van motorbrandstoffen en aardgas. Bij de opsporing en winning werd het nadelige effect van de aanhoudend lage prijs voor ruwe olie gecompenseerd door belastingmeevallers. Opnieuw leed de sector chemie verlies: 469 miljoen gulden in het derde kwartaal en 951 miljoen gulden over de eerste negen maanden. De situatie in de chemie is drastisch verslechterd, want in dezelfde periodes vorig jaar werden verliezen geleden van respectievelijk 114,4 miljoen gulden en 112 miljoen gulden. Maar in het derde kwartaal van dit jaar zijn wel 477 miljoen gulden aan bijzondere lasten begrepen, terwijl dat in het derde kwartaal vorig jaar maar 25 miljoen was. De verliezen in de chemie zijn in de Verenigde Staten wat lager dan in de rest van de wereld, maar de directie voorziet nog geen spoedige verbetering: “In Europa blijven de petrochemische markten zwak. Pas wanneer er duidelijk sprake is van economisch herstel en de vraag weer in evenwicht komt met de beschikbare produktiecapaciteit, is een aanzienlijke verbetering waarschijnlijk.”

De winst per aandeel van de Nederlandse Shell-poot, de 'Koninklijke', daalde van 8,30 gulden in de eerste negen maanden van 1992 tot 7,83 gulden in dezelfde periode dit jaar. Bij de Britse poot, Shell Transport and Trading, was sprake van een lichte stijging tot 24,7 pence per aandeel. De Amsterdamse beurs reageerde vanochtend gematigd op de kwartaal- en negen maandcijfers. Het aandeel Koninklijke opende op 201,60 gulden en daalde tegen het middaguur tot een waarde van 198 gulden. De steenkolensector van het concern boekte in het laatste kwartaal een winst van 22,3 miljoen gulden, tegen een verlies van 95 miljoen gulden in dezelfde periode vorig jaar. Het verlies in de metaalsector nam sterk toe: van 19,5 miljoen gulden in het derde kwartaal vorig jaar tot 114,4 miljoen gulden nu. Shell onderhandelt met het Zuidafrikaanse mijnbouwbedrijf Gencor over verkoop van zijn metalendochter Billiton.