Rushdie ontmoet in Amsterdam leden steuncomité

AMSTERDAM, 11 NOV. In Amsterdam is vanochtend een steuncomité opgericht voor Salman Rushdie, de vervolgde schrijver van 'De Duivelsverzen', in aanwezigheid van Rushdie zelf, die enige dagen in het diepste geheim in Nederland is geweest. Rushdie vertelde tijdens een persconferentie in het marinecomplex Kattenburg dat hij de afgelopen dagen in Nederland op zijn verzoek gesprekken heeft gevoerd met politici, onder wie de ministers d'Ancona (WVC) en Kooijmans (buitenlandse zaken).

Het Rushdie-steuncomité wil druk uitoefenen op de Nederlandse zakenwereld, onder meer Shell en ABN-Amro, om bij iedere onderhandeling met Iran er op aan te dringen dat er een eind komt aan het doodvonnis van Rushdie. “Voor een boycot is het nu nog te vroeg”, aldus de Nederlandse publicist Stephan Sanders, een van de initiatiefnemers. Het comité probeert alle politieke partijen te bewegen om druk op Iran uit te oefenen. Het comité roept ook de in Nederland wonende moslims op zich tegen de fatwa, het doodvonnis, uit te spreken. De voorzitter van de Raad voor de Kunst wil alles in het werk stellen om het onlangs verschenen boek van Franse intellectuelen en schrijvers 'Pour Rushdie' in het Nederlands vertaald te krijgen.

De Iraanse ayatollah Khomeiny vaardigde op 14 februari 1989 een doodvonnis over Rushdie uit, omdat 'De Duivelsverzen' godslasterlijk zou zijn voor moslims. Rushdie leeft sinds die tijd ondergedoken, maar sinds een jaar reist hij, en duikt overal op om steun te verwerven. Rushdie zei zeer verheugd te zijn dat er momenteel in de moslim-wereld een strijd woedt waarbij de gematigde krachten proberen de fatwa ingetrokken te krijgen.

In Straatsburg heeft Rushdie afgelopen weekend overlegd met de secretaris van de Raad van Europa om te vragen om een gemeenschappelijk Europees initiatief tegen Iran.

Onderzocht wordt of het Internationale Gerechtshof in Den Haag een regeling kan treffen die het afkondigen van een dergelijk doodvonnis als politiek terrorisme definieert. Volgens Rushdie is het 'remote control-terrorisme' de misdaad van de jaren negentig. Hij noemde verscheidene vergelijkbare gevallen van schrijvers, uitgevers en vertalers en zei dat hij zelf een van de best beveiligde gevallen is.

In het Rushdie-comité hebben de Amsterdamse burgemeester Ed van Thijn, VVD-partijleider F. Bolkestein, schrijver Adriaan van Dis, de in Nederland wonende Iraanse schrijver Nasir Khaksar en de voorzitter van het college van bestuur van de UvA Jan Karel Gevers zitting genomen.

Pag.7: