PRETPAKKETLEVEN

Ten onrechte vergelijkt prof. Zalm in het artikel 'Schaf fiscale aftrekbaarheid pensioenpremie af' (NRC Handelsblad, 5 november) pensioenpremies met gewone spaarcentjes: pensioenpremie is uitgesteld loon dat bij latere uitbetaling wordt belast, vandaar dus aftrekbaar.

AOW-belastingen zullen uit de AOW-pot moeten komen: het is immers ondenkbaar de AOW-uitkering met zo'n zeventien procent te verlagen. Dan wordt die belasting een simpele 'staats'greep uit de AOW-pot, een aanslag die al eerder werd gepleegd bij de heffing van 20.3 procent. Oneigenlijk gebruik van de bijeengebrachte premies.

Als het WRR idee over de afschaffing van het 60+ tarief gebruikt wordt voor verlaging van de AOW-premie voor werkenden is er een reële kans op een nul-effect. Afgezien immers van de vraag of door die maatregel inderdaad de arbeidsparticipatie toeneemt, betalen de uitkeringsgerechtigden óók AOW-premie. Zo langzamerhand is het woord 'arbeidsparticipatie' (vroeger gewoon 'werken' genoemd) een toverwoord dat alle gezond boerenverstand blokkeert. Het gaat feitelijk alleen maar over de onbetaalbaar wordende AOW en wie geven we de zwarte Piet. De minst weerbaren dan maar: de ouderen.

Die genoten al van ten minste één wereldoorlog, de crisis van de jaren dertig, de onbetaalde dienstplicht van 1945-'50, de strakke broekriem van de jaren vijftig, en de zesdaagse werkweek. Ze betaalden 35 jaar AOW premie, sommigen meer dan een ton. Zij legden de basis voor het 'pretpakketleven' van de veertigers van nu. En velen van hen kunnen in vijftien jaar gemakkelijk een basis leggen voor hun eigen ouwe dag: niet consumeren, maar aftrekbaar sparen.

    • Drs. B. de Bruijn