Plan: hal van Kunsthal voor Boymans

ROTTERDAM, 11 NOV. Er lijkt een meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad te bestaan voor het voorstel van burgemeester en wethouders om voor de Kunsthal een miljoen gulden extra op de begroting te reserveren. Dit voorstel wordt vanmiddag tijdens de begrotingsbehandeling behandeld.

De Kunsthal krijgt het bedrag niet zonder meer. Voorwaarde is onder meer dat de Kunsthal samen gaat werken met de andere musea rond het Rotterdamse Museumpark, zoals museum Boymans-van Beuningen, aldus het hoofd kunstzaken van de gemeente. De directeuren van beide instellingen, Boymans en de Kunsthal, werken aan een voorstel om één hal van de drie hallen tellende Kunsthal permanent ter beschikking te stellen. Boymans, dat met ruimtegebrek kampt en voorlopig geen uitbreiding krijgt, zou in die hal werken uit de collectie moderne kunst kunnen exposeren.

In een advies aan de gemeenteraad stelde de directeur van Boymans, W. Crouwel, eerder voor de hele Kunsthal over te nemen. Bestuur en directeur van de stichting Kunsthal, W. van Krimpen, lieten weten dat geen goed idee te vinden. Ook het college van B en W zien meer in een onafhankelijke Kunsthal, een jaar geleden opgezet als faciliteit voor grote publiekstrekkende culturele evenementen.

In de aanvankelijke plannen was uitgegaan van een structurele gemeentelijke exploitatiesubsidie van 2,5 miljoen gulden. Dat bedrag werd bij de start in oktober vorig jaar teruggeschroefd tot 1,5. Van Krimpen heeft altijd betoogd dat dat te weinig is om zijn 'culturele Ahoy'' te kunnen exploiteren.

De Rotterdamse wethouder J.M. Linthorst (ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling), ten tijde van de oprichting van de Kunsthal wethouder voor cultuur, schreef eind vorige maand een brief aan de raadsleden waarin hij een lans breekt voor een zelfstandige Kunsthal.

    • Paul Steenhuis