OVERLAST

Metrobestuurders en stationsopzichters in Amsterdam hebben steeds minder te maken met overlast door drugs- en alcoholverslaafden. In januari waren er nog 248 meldingen van overlast. In augustus waren dat er nog slechts zeven. Van de metroreizigers noemde 56 procent de genomen maatregelen goed of uitstekend, zo werd vanmorgen bekend op een congres in Amsterdam.