Mirror krijgt koekje van eigen deeg

LONDEN, 11 NOV. De Britse kranten The Daily Mirror en The Sunday Mirror, die eerder deze week stiekem gemaakte foto's publiceerden van Prinses Diana op een fitness-apparaat, hebben onder druk van de omstandigheden vrede gesloten met de regulator van de schrijvende pers, de Press Complaints Commission (PCC). De Britse krantenwereld wil door het hernieuwd vertoon van eensgezindheid aan de regering laten zien dat ze in eigen huis orde op zaken kan stellen en dat regelgeving door de overheid niet nodig is.

Maar Peter Brooke, de minister voor mediazaken, waarschuwde gisteravond in een redevoering: “We zijn nu het stadium wel voorbij waarin een beetje aanpassing en beloften om het voortaan beter te doen, nog erg overtuigend klinken. Wat bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreft, moet de pers werkelijk beter haar best doen.”

De verzoening tussen de kranten van de Mirror Group en de PCC is geforceerd door wanhoopskreten van de rest van de Britse media, die in een uiteengevallen PCC een voorloper zagen van een van overheidswege opgelegde ombudsman voor de pers. Op karakteristiek Britse wijze hebben de hoofdredacteuren van The Sunday Mirror en The Daily Mirror nu hun excuses aangeboden voor het feit dat ze de voorzitter van de PCC “een ouwe gek” genoemd hebben, terwijl de voorzitter zelf opmerkingen “terugneemt” waarin hij adverteerders opriep de Mirror-kranten voortaan te boycotten wegens hun schandelijk gedrag.

De natie verkneukelt zich inmiddels over de inventiviteit van een televisieproduktiemaatschappij, die meteen na publicatie van de Diana-foto's in The Sunday Mirror een koekje van eigen deeg begon te bakken voor de directeur van de beide kranten, David Montgomery. Televisiecamera's werden gericht op zijn woonkamer, waar Montgomery's gezin zich onbespied waande, paparazzi werden gehuurd om Montgomery en zijn adjuncten in een restaurant te fotograferen bij de lunch en op dinsdag deden een journalist en een fotograaf aan doorstepping ('aan de drempel kleven') bij Montgomery's woning.

De Mirror-baas riep de politie, toen woensdag een kraanwagen op de stoep verscheen, met in de bak een cameraman die zich liet optillen tot voor de gordijnen van Montgomery's slaapkamer. Bij David Banks, de hoofdredacteur van de Mirror, werd om zes uur 's morgens aangebeld “voor het geval u een interview wilt toestaan”. Het resultaat van de stunt wordt vanavond uitgezonden door Independent Television. De produktiemaatschappij zegt dat ze bij het maken van de opnamen de onverdeelde steun van buurtbewoners heeft gekregen en dat de politie, toen die eenmaal ingreep, “allerliefst” was. “Ze gaven ons een hand en zeiden dat we gewoon konden doorgaan, omdat wat we deden nu eenmaal niet strafbaar was,” aldus een woordvoerster.