LUBBERS/OOSTENRIJK

In het interview in NRC Handelsblad van 4 november zegt premier Lubbers dat hij Nederland in goede orde achterlaat. Dat moge zo zijn, maar in Oostenrijk heeft hij een probleem achtergelaten. Onze premier zei daar tijdens een televisieforum met Gonzales, Kohl en Vranitzky, ter gelegenheid van de bijeenkomst van de Raad van Europa begin oktober dat de Oostenrijkers nou maar eens hun neutraliteitsideeën moeten vergeten. Dat is, volgens onze premier, een achterhaald begrip.

Nu weet ieder die zich met buitenlandse politiek bezig houdt, dat voor Oostenrijkers neutraliteit juist (in hun beleven) de conditio sine qua non is voor een zelfstandig land. Men zag Vranitzky van kleur verschieten en hij corrigeerde Lubbers op bitse toon.

Als het wenselijk is dat Oostenrijk zich bij de EG aansluit dan heeft die opmerking van onze premier zo'n besluit niet dichterbij gebracht. Maar, nog geen veertien dagen later stootte hij de Oostenrijkers nog verder van zich af in zijn redevoering voor de Vereniging Nederland-Duitsland in Münster. Daar deelde hij Mozart en Schubert maar even in bij de Duitse componisten in (Staatscrt. 22 oktober 1993).

    • Mr. D. van Vliet