Kosten kinderopvang worden in 1994 fiscaal minder snel aftrekbaar

DEN HAAG, 11 NOV. De kosten voor kinderopvang worden volgend jaar fiscaal minder aftrekbaar. Dit blijkt uit een voorstel dat staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Als ouders het bedrag betalen aan een kinderopvangcentrum volgens de normen die het ministerie van WVC daarvoor stelt - dat zijn inkomensafhankelijke bijdragen - krijgen ze geen fiscale aftrek. Tot nu toe konden ze 25 procent daarvan wel aftrekken en bovendien de kosten die boven de normen van WVC uitkomen. Alleen die laatste kosten blijven aftrekbaar als buitengewone lasten, zij het niet voorzover het om uitgaven gaat die boven de 10.000 gulden komen. Bovendien worden de ouderbijdragen en de normen die WVC daarvoor stelt, volgend jaar verhoogd, zodat er minder snel (aftrekbare) kosten daarboven resteren.

De fiscale aftrekregeling gaat voortaan ook gelden voor zelfstandigen; tot nu toe konden alleen werknemers ervan gebruik maken. Een voorwaarde is dat de belastingplichtige en zijn partner beiden betaald werk verrichten en daarmee per persoon aan een belastbaar inkomen van boven de 5925 gulden per jaar komen. De kinderopvang moet beroepsmatig door een instelling gebeuren of door een oppas die tegen betaling voor meer dan vijf kinderen van onder de twaalf jaar zorgt. Kosten van een hulp in de huishouding of van internaten zijn daarvoor via deze regeling niet aftrekbaar.

Voorzover werkgevers de kinderopvang voor hun rekening nemen wordt dit als loon in natura beschouwd. Dat wil zeggen dat de werknemer er belasting over moet betalen. De hoogte daarvan wordt opnieuw afgeleid uit de tabellen die WVC hanteert voor de ouderbijdragen voor kinderopvang. Deze situatie geldt zowel bij een vergoeding van de kosten als wanneer de werkgever kinderopvangplaatsen ter beschikking stelt.

De fiscale beperkingen waartoe het kabinet heeft besloten betekenen dat de aftrek volgend jaar het rijk geen 60 miljoen, maar 25 miljoen gulden kost. Het verschil van 35 miljoen wordt aan voorzieningen voor kinderopvang uitgegeven.