KOENIGSCOLLECTIE

In de column van Max Pam, getiteld 'Ik mocht hem wel' op de achterpagina (NRC Handelsblad, 5 november) staat een onjuistheid, die ik wil rechtzetten.

Pam stelt “... dat de Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK) geheel ten onrechte suggereerde dat de Koenigs-collectie door de Duitsers was gestolen ...”. Deze bewering is onjuist. De RBK heeft van meet af aan gesteld dat de tekeningen verkocht zijn. Hoe de transactie in zijn werk ging, staat uitvoerig beschreven in de recherche-catalogus 'Missing Old Master Drawings from the Franz Koenigs Collection' (blz. 15), die de RBK in 1989 uitbracht om zijn claim op de vermiste tekeningen kracht bij te zetten.

Dat Nederland aanspraak maakt op de tekeningen, is op grond van nationale én internationale wetgeving, die bepaalt dat alle vermogenstransacties met de bezetter ongeldig zijn.

Hoewel de RBK de juridische achtergronden van de Nederlandse claim als reactie op een column over de Koenigscollectie van Max Pam (8 december 1989) in een ingezonden brief uitvoerig in deze krant (18 december 1989) heeft uiteengezet, blijft Pam beweren dat de RBK suggereert dat het hier om gestolen oorlogsbuit gaat.

    • R. de Haas
    • Directeur Rijksdienst