Halfjaarwinst Sphinx gehalveerd

Zoals verwacht is de gang van zaken bij Koninklijke Sphinx in Maastricht - producent van tegels, sanitair en badkamermeubilair - in de eerste helft van het lopende boekjaar (per 30 september) teleurstellend geweest.

Het bedrijfsresultaat daalde in de eerste helft van het jaar met 31,4 procent tot 16,9 miljoen gulden. De netto winst zakte in met 49,1 procent tot 7,4 miljoen gulden. Dit werd onder meer veroorzaakt door gestegen financieringskosten en een hogere belastingdruk door niet-compensabele verliezen in Duitsland.

Sphinx voorziet voor het hele jaar een aanzienlijk lagere winst, vooral door toenemende concurrentie uit Duitsland. In het boekjaar 1991/1992 werd 30,8 miljoen gulden winst behaald. Sphinx heeft het afzetvolume in het eerste halfjaar kunnen vergroten. De bruto-omzet bedroeg 214,5 miljoen gulden, waarin niet meer begrepen de technische-keramiekactiviteiten. Deze zijn ingebracht in een joint-venture met Hewitt.

Bij vergelijkbare cijfers was de stijging van de netto-omzet 3,1 procent. Sphinx heeft het marktaandeel in de belangrijkste afzetmarkten (Duitsland, Frankrijk, Benelux) in de eerste zes maanden kunnen vergroten.

Het uitstaande aandelenkapitaal is na 30 september 1992 gestegen met 3,8 procent door een keuzedividend en een aandelenoptieregeling voor medewerkers. Hiervoor gecorrigeerd komt de de winst per aandeel over de eerste helft van dit jaar uit op 1,01 gulden tegen 2,05 gulden in de eerste helft van vorig jaar.