Guatemala

De geciteerde verlaging van de waterstand in het meer van Atitlán is volgens verschillende bronnen een verschijnsel dat herhaaldelijk is voorgekomen in de historie. De reden is niet geheel duidelijk: verondersteld wordt wel dat de onderaardse afvoer een sifon-werking kent die van tijd tot tijd een gedeeltelijk 'leeglopen' veroorzaakt.

Los van het voorgaande wil ik u graag verzoeken het land in voorkomende gevallen te noemen bij de echte naam: Guatemala; niet Guatamala. Het is een fout die nogal eens wordt gemaakt: ik stel het op hoge prijs indien u wilt meehelpen de laatste schrijfwijze de wereld uit te krijgen.

    • D.J.M. Lansink
    • Consul Ad Honorem Guatemala