Franse regering wijst Turkse imam land uit

PARIJS, 11 NOV. De Franse regering heeft een Turkse imam uitgewezen. De moslim-geestelijke, die enkele weken geleden in Frankrijk was aangekomen, had verklaard dat de wet van Allah vóór de Franse wet gaat. De recente arrestaties van moslims die contacten zouden onderhouden met de fundamentalistische oppositie in Algerije zijn volgens de politie “zeer vruchtbaar” geweest.

De uitgewezen imam, Hussein Konus, had in de Oostfranse stad Nantua tijdens de korte tijd van zijn verblijf al voor nationale opschudding gezorgd. Onder zijn invloed waren vier islamitische meisjes met hoofddoeken naar school gegaan. Omdat zij weigerden die af te doen, werden zij van school verwijderd. Dat heeft opnieuw geleid tot een flinke controverse over de vrijheid van godsdienst.

Van drie moslims die een belangrijke rol spelen in de 'Algerijnse Broederschap in Frankrijk' is de hechtenis met 48 uur verlengd. Zij maakten deel uit van de groep van 88 die dinsdagochtend verspreid over Frankrijk werd opgepakt. De meeste van hen zijn intussen vrijgelaten. Het was vanmorgen nog onduidelijk of de laatste drie iets ten laste zou worden gelegd.

De Franse autoriteiten hebben wel laten doorschemeren dat zij belangrijke aanwijzingen hebben gevonden voor nauwe contacten van sommige gearresteerden met het Algerijnse verzet: wapens en geld, maar ook een letterlijke kopie van het ultimatum dat anderhalve week geleden aan de laatste Franse gijzelaar in Algerije werd meegegeven. Bovendien zou de politie een dodenlijst hebben aangetroffen met namen van in Frankrijk wonende Algerijnse intellectuelen die zich tegen het radicalisme van het Front voor Islamitische Redding (FIS) in Algerije hebben uitgesproken.

Na spoedberaad tussen minister-president Balladur, minister Pasqua van binnenlandse zaken en minister van buitenlandse zaken Juppé zei de laatste gisteren dat Frankrijk niet kon toelaten te fungeren als “uitvalsbasis voor internationaal terrorisme”. De Franse regering heeft anderzijds bij de regering in Algiers aangedrongen op een politieke dialoog en economische hervormingen.

    • Marc Chavannes