Franse centrale bank wordt onafhankelijk

PARIJS, 11 NOV. De Banque de France, de centrale bank van Frankrijk, wordt onafhankelijk. Dat is de strekking van een wetsontwerp dat de regering opnieuw bij het parlement heeft ingediend. Eerder had het Constitutionele Hof geoordeeld dat de regering haar verantwoordelijkheid voor het monetair beleid niet zomaar kon afstoten.

Het verschil tussen toen en nu is dat het Verdrag van Maastricht in werking is getreden. Dat vraagt van de lidstaten onafhankelijke nationale banken, op weg naar de uiteindelijke Europese centrale bank. Er woedt nog steeds een juridische discussie over de vraag of de onafhankelijkheid al compleet moet zijn wanneer de tweede fase van de Europese monetaire unie ingaat. Dat is 1 januari 1994 zo ver.

Volgens de opnieuw in identieke vorm ingediende tekst van het wetsontwerp mag de gouverneur van de bank geen advies vragen of aannemen van de regering of enige andere instantie. Het monetair beleid wordt echter bepaald door een Raad voor de monetaire politiek. Die wordt samengesteld uit de gouverneur en zijn twee vice-gouverneurs, plus zes deskundigen van buiten, voogedragen door de voorzitters van de Senaat, de Assemblée Nationale (Tweede Kamer) en de Sociaal-Economische Raad. Hoe ver de invloed van de heersende politieke machten via die filters reikt, blijft een vraag van betekenis.

De discussie rond de Banque de France is een belangrijke toetssteen voor de politieke wil om de hoofdlijnen van de Europese Monetaire Unie actief te verheffen tot Frans beleid. Sommigen zien er een uitverkoop van nationale soevereiniteit in.

De dominante stroming binnen de economische hoek in de regering lijkt ervan overtuigd te zijn dat de bank werkelijk onafhankelijk moet worden. Minister-president Balladur wees er deze week op een conferentie over privatisering in Europa met nadruk op dat de landen met de stabielste munt de laagste werkloosheidscijfers hebben. Het verband tussen muntstabiliteit en het bezit van een onafhankelijke centrale bank heeft hij al eerder beschreven.

    • Marc Chavannes