Extra besparingen nodig voor opvang asielzoekers

DEN HAAG, 11 NOV. PvdA-leider Kok is tegen een belastingverhoging om de extra kosten voor de opvang van asielzoekers te betalen. Hij keert zich tegen een dergelijk voorstel van minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking).

Volgens Kok zijn wél extra bezuinigingen nodig om de meerkosten te financieren. “Het lijkt me niet verstandig de belasting te verhogen met daarop het label van asielzoeker”, aldus Kok gisteren op een bijeenkomst met burgemeesters van de PvdA in Zeist. “Daar gaat een verkeerd signaal van uit.”

Vorige week had Pronk geopperd de lasten te verhogen. “We hebben dat geld echt nodig en wie denkt dat we voortdurend omlaag kunnen met de lasten en toch alle problemen kunnen oplossen, houdt zichzelf voor de gek.” Maar Kok zei niets te zien in een “stapsgewijze” belastingverhoging en zoekt extra besparingen. “Ik denk dat de burger van ons verwacht dat we de tering naar de nering zetten.”

Kok pleitte voor een snellere doorstroming van asielzoekers van de centrale opvang naar woningen en opperde als tijdelijke oplossing het bouwen van meer wisselwoningen. Hij herinnerde de burgemeesters eraan dat “het rijk en de gemeenten meer ruimte moeten maken”. Volgens hem moet er “meer en sneller” worden gebouwd. Kok sloot niet uit dat de regering gemeenten oplegt meer asielzoekers op te vangen.

Morgen spreekt het kabinet opnieuw over de opvang en de huisvesting van de asielzoekers. De opvangcentra zijn overvol en de gemeenten hebben een flinke achterstand bij het onderbrengen van de asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Volgens de laatste gegevens van de Centrale Opvang Asielzoekers zijn tot nu toe 8.081 plaatsen voor statushouders extra gecreëerd. Dat hadden er op 1 november 13.246 moeten zijn. De taakstelling voor 1 mei volgend jaar - het huisvesten van 30.000 asielzoekers - loopt groot gevaar. Een woordvoerder van Heerma tekent daar echter bij aan dat de gegevens van honderd gemeenten, waaronder enkele grote zoals Amsterdam en Rotterdam, nog niet binnen zijn. Naar schatting bedraagt het werkelijke aantal extra plaatsen ongeveer 10.000. Volgens WVC gaat het echter in een kwart van de gevallen om woonruimte die al eerder beschikbaar was gesteld.

Eerder dreigde staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) gemeenten die “nalatig” bleven een aanwijzing te geven die hun zou verplichten alsnog woonruimte voor vluchtelingen te reserveren. Heerma zei twee weken geleden echter dat het lijkt te lukken vóór 1 mei 1994 voor 30.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning in de gemeenten woonruimte te vinden. d'Ancona bepleit een nieuw opvangsysteem omdat de centrale opvang is vastgelopen. In de centra zitten veel asielzoekers die al een verblijfsvergunning hebben; voor de nieuwkomers wordt naar noodopvang - zoals tentenkampen - gezocht.