Economie van EG verbetert pas op termijn

BRUSSEL, 11 NOV. De Europese economie zal zich gaandeweg verbeteren, maar de werkloosheid blijft verder oplopen. De economische groei in Duitsland blijft volgend jaar steken op 0,5 procent, wat “zeer negatieve” gevolgen zal hebben voor landen als Nederland, België en Spanje.

Dit heeft EG-commissaris Henning Christophersen (economie en financiën) gisteren gezegd bij de presentatie van de officiële najaarsprognoses. De Europese Commissie rekent voor dit jaar op een krimp van de EG-economie met 0,4 procent, waarna de gemiddelde economische groei in 1994 en 1995 respectievelijk op 1,2 procent en 2,1 procent zal uitkomen. Zij verwacht dat de groei in landen als Nederland, België en Spanje volgend jaar beperkt blijft tot een procent of minder wegens de tegenvallende ontwikkelingen in Duitsland. Het Nederlandse Centraal Planbureau gaat in zijn jongste voorspellingen uit van een groei van een procent in 1994.

De situatie in Duitsland blijft minder rooskleurig. De gevolgen van de eenwording en de aanpassing van zijn industrie laten zich nadrukkelijk voelen. Het magere herstel in 1994 komt voor rekening van de vroegere DDR. In het westen van Duitsland zal volgens Brussel helemaal geen groei zijn. In 1995 zal de economische groei aantrekken tot 1,6 procent. Vorige maand voorspelden vijf prominente Duitse onderzoeksinstituten voor Duitsland voor 1994 nog 1,5 procent groei. De Europese Commissie heeft naar zijn zeggen onvoldoende materiaal aangetroffen om die verwachting te staven.

De werkloosheid in de Gemeenschap zal verder groeien, de betere vooruitzichten voor de EG ten spijt. Voor dit jaar zal het gemiddelde percentage werklozen uitkomen op 10,6, om toe te nemen tot 11,2 procent van de beroepsbevolking in 1994 en 11,3 procent in 1995. Pas bij een economische groei van drie procent is volgens Christophersen een verbetering van de werkgelegenheid te verwachten.

Voor Nederland rekent de Europese Commissie, na een achteruitgang van 0,3 procent dit jaar, op een groei van 0,9 procent in 1994 en 1,8 procent groei in 1995. De werkloosheid zal toenemen van 8,2 procent dit jaar tot 9,1 en 9,5 procent in respectievelijk 1994 en 1995.

Christophersen vond verder de ontwikkeling van de inflatie niet bemoedigend, ook al zal die verder dalen van 3,8 procent dit jaar tot 3,5 en 3,2 procent in 1994 en 1995. In Nederland ligt het verwachte percentage dit jaar op 2,1 procent. Dat zal oplopen tot 2,5 en 2,7 procent in de komende twee jaar.

Op het vlak van het overheidstekort zit de EG momenteel op een naoorlogs record met een gemiddelde van 6,4 procent van het bruto nationaal produkt dit jaar. De komende twee jaar zou het percentage zakken tot 5,9 en 5,5 procent.

Nederland doet het met een geschat begrotingstekort van vier procent dit jaar niet slecht. Alleen Ierland en Luxemburg doen het beter.

Als gevolg van de algemene tendens tot loonmatiging zal het herstel moeten komen van de investeringen en een verdere verlaging van de rente. Wat dat laatste betreft moet Duitsland, en dus de Bundesbank, de toon aangeven, aldus Christophersen. Ook een GATT-akkoord noemde hij als belangrijke voorwaarde voor groei. (ANP)