Directeur stroomproduktie: overheid pleegt contractbreuk

UTRECHT, 11 NOV. Ir. N. Ketting, directeur van de samenwerkende elektriciteits-produktiebedrijven (SEP) beschuldigt de overheid van “contractbreuk” omdat zijn sector vanaf volgend jaar 50 miljoen gulden extra aan milieuheffingen moet betalen. Die lastenverzwaring is in strijd met eerdere afspraken, zegt Ketting, en betekent een verhoging van de elektriciteitstarieven met gemiddeld een halve cent per kilowattuur.

De SEP-directeur gaat proberen de Eerste Kamer te overtuigen van wat in zijn ogen een onredelijke verandering is in de Wet verbruiksbelastingen op milieugrondslag. De Senaat kan alleen wetsvoorstellen aanvaarden of verwerpen. Als Ketting succes heeft wordt een groot gat in de inkomsten van de overheid geslagen.

De 50 miljoen gulden aan extra heffingen voor de SEP is te wijten aan amendementen die de Tweede Kamer heeft aangebracht in het wetsvoorstel voor de milieuheffingen. De Kamer deed dat onlangs om de chemische industrie in Nederland, die kampt met grote problemen, een lastenverlichting te geven. Ir. Ketting waarschuwt echter voor het verlies van een van de weinige concurrentievoordelen die Nederland heeft: de laagste elektriciteitsprijs in West-Europa. “Daar doen wij ons best voor, ondanks alle kostbare milieu-eisen. Het is een middel om produktiekosten voor de hele Nederlandse industrie, die kampt met hogere lasten vergeleken met het buitenland, te matigen. Daar moet je heel zuinig op zijn, maar de Tweede Kamer doorkruist ons beleid door met fiscale bakstenen te gooien.”

Belangrijkste component in de 50 miljoen gulden lastenverzwaring voor de stroomproducenten het schrappen van een eerder verleende korting op de heffing voor het stoken van kolen in centrales. De regering besloot vijf jaar geleden tot die korting, als bijdrage in de investeringen van de SEP in kostbare rookgas-ontzwavelingsinstallaties. Deze installaties, die de zwaveluitstoot sterk reduceren, worden in 25 jaar afgeschreven. “Nu beëindigt de overheid plotseling haar bijdrage. In het zakenleven heet dat contractbreuk”, aldus Ketting. Een tweede extra last is de milieuheffing op uranium, die de SEP 15 miljoen gulden per jaar gaat kosten. Ketting acht die heffing volstrekt ongerijmd, omdat het splijtingsmateriaal in kerncentrales geen brandstof is, maar ook omdat het gebruik van uranium in kerncentrales geen enkel schadelijk milieu-effect heeft. “Wij hebben ten koste van hoge investeringen in zes jaar tijd de stroomprijs drastisch omlaaggehaald en zeer concurrerend gemaakt. Nu worden we daarvoor gestraft en ik ben er erg bang voor dat de politiek deze trend om telkens weer lasten op onze sector af te wentelen, doorzet. Wij zijn toch geen belastinginners voor de overheid?”, aldus Ketting.

    • Theo Westerwoudt