Consensus over afstoten van taken rijksoverheid

DEN HAAG, 11 NOV. Tweede Kamer en kabinet zijn het er over eens dat de rijksoverheid in een permanent proces van decentralisatie taken dient af te stoten. Minister-president Lubbers en de meeste fracties in de Tweede Kamer, uitgezonderd D66, vinden dat een “regiegroep” uit het kabinet onder leiding van de premier dit proces van decentralisatie tijdens elke kabinetsperiode moet sturen.

Dit bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer over decentralisatie. Daarbij besprak de Kamer de nota Over decentralisatie is nog nooit een vers geschreven van een parlementaire commissie onder leiding van de VVD'er Franssen. Het debat was er een in een reeks waarin de voorstellen van de commissie-Deetman over bestuurlijke en staatkundige vernieuwing centraal staan in de Tweede Kamer.

De fracties van CDA en PvdA waren lovend over de werkzaamheden van de commissie. Vooral het feit dat deze heeft nagelaten een lijst samen te stellen met te decentraliseren onderwerpen werd door de coalitiepartijen geprezen. D66-woordvoerster Scheltema en GroenLinks-afgevaardigde Willems vonden dit juist een gemiste kans. Maar de regeringspartijen zeiden te vrezen dat een dergelijke lijst alleen maar aanleiding geeft tot oeverloze detaildiscussies. D66 wees overigens het idee van de regiegroep af en kwam weer met het vorige week reeds gelanceerde voorstel voor installatie van een kernkabinet. Afgezien van GroenLinks zijn voor die gedachte geen medestanders te vinden in de Kamer.

Premier Lubbers oordeelde gistermiddag dat de decentralisatie “een nieuwe fase” is ingegaan. Werd tot nu toe gedecentraliseerd uit bezuinigingsoverwegingen, in de toekomst zal het doel moeten zijn de verbetering van de kwaliteit van het bestuur. Lubbers: “Het gaat niet meer primair om geldzaken maar om het verkleinen van de afstand tussen politiek en burger.”