BRUTERING

In mijn bijdrage 'Heerma's brutering knap, maar vertraagt nieuwbouw' (NRC Handelsblad opiniepagina 9 november) staat: “Het is volstrekt duidelijk dat in Nederland sinds de jaren tachtig geen hypotheek-neutraal beleid is gevoerd”.

Het is niet volstrekt duidelijk wat deze zin betekent. In de oorspronkelijke tekst stond “geen 'tenure neutral' beleid. Dat houdt in: “geen beleid waarbij kopers en huurders in financiële zin gelijk worden behandeld” (tenure = eigendomsverhouding).

Bovendien ben ik geen directeur van het 'onderzoeksbureau OTB', maar van het Onderzoeksinstituut OTB, dat deel uitmaakt van de TU Delft.

    • Prof.Dr.Ir. H. Priemus