Bertens en Brinkhorst op D66-lijst Europa

DEN HAAG, 11 NOV. J.W. Bertens, de huidige Europarlementariër van D66, en L.J. Brinkhorst, Europees topambtenaar en ex-staatssecretaris, zijn kandidaat voor het lijsttrekkerschap van D66 bij de verkiezingen van het Europarlement. In totaal 41 personen hebben zich voor de D66-lijst kandidaat gesteld.

De Europese verkiezingen zijn in juni volgend jaar. De volgorde van de D66-lijst wordt door de leden bij schriftelijke stemming bepaald. De lijsttrekker wordt echter op een partijcongres gekozen. Onder de kandidaten is het Tweede-Kamerlid D. Eisma, buitenlandspecialist van de huidige D66-fractie, die al eerder lid was van het Europese parlement. Eisma is mogelijk kandidaat ('nee, tenzij') voor het lijsttrekkerschap. Hij ziet zich als 'consensuskandidaat' als Bertens en Brinkhorst onvoldoende steun zouden krijgen. Het D66-Eerste-Kamerlid H. Gelderblom heeft zich ook voor het Europarlement gekandideerd. Andere kandidaten zijn A. Bouter, medewerker van Bertens, D66-bestuurslid J. Boogerd, Europees ambtenaar H. Glaubitz en Europees lobbyist J.W. Tellegen, tevens lid van de D66-afdeling België (voornamelijk EG-ambtenaren). De kandidaten krijgen via zogenoemde presentatiebijeenkomsten de kans zich aan de achterban voor te stellen.

De strijd om het lijsttrekkerschap geldt voorlopig als onbeslist. Bij de vorige Euroverkiezingen in 1989 moest ex-diplomaat Bertens het opnemen tegen de huidige senator B. van den Bos. Brinkhorst had zich eerder “beschikbaar gesteld” voor het ministerschap in een coalitie waar D66 deel van uitmaakt. Maar hij veranderde van gedachten en stelde zich kandidaat voor een plaats in het Europarlement. Brinkhorst is momenteel directeur-generaal milieuzaken bij de Europese Commissie.