Arafat keert vervroegd terug na kritiek PLO

AMMAN, 11 NOV. De Palestijnse leider Yasser Arafat moet de PLO democratischer maken of aftreden. Dat hebben PLO-functionarissen in Amman gezegd. "Arafats autocratische houding en zijn zeer onverantwoordelijke gedrag hebben geleid tot een algemeen gevoel van onvrede en tot ernstige twijfels over de feitelijke uitvoering van de afspraken over autonomie", aldus een PLO-functionaris die anoniem wenste te blijven. De PLO-leider heeft zijn bezoek aan Portugal met enkele uren bekort om vanavond te kunnen deelnemen aan overleg van de PLO-top in Tunis. Hij zal geen persconferentie geven bij zijn vertrek.

In het kader van het akkoord dat in september tussen Israel en de PLO werd gesloten, is voorzien in een Palestijnse overname van de Gazastrook en het gebied rond Jericho, te beginnen in december. Volgens de betrokken PLO-functionaris wikkelt Arafat de zaken niet goed af en dat heeft geleid tot de vorming van "een coalitie van hervormingsgezinden binnen de PLO die er bij de voorzitter op zullen aandringen de beweging te democratiseren of af te treden".

Hij verklaarde dat een aantal leiders van de PLO binnen en buiten de bezette gebieden in beginsel bereid is een interne machtsgreep uit te voeren, als Arafat niet aan de eisen tegemoet komt. "We hebben een politiek document opgesteld dat binnenkort aan Arafat zal worden voorgelegd, waarin een reeks van klachten is vervat over de manier waarop hij de uitvoering van het akkoord tussen Israel en de PLO behartigt", aldus de PLO-man. Mocht Arafat niet akkoord gaan met de tekst van het document, dan zal worden aangestuurd op een spoedvergadering van de Palestijne Nationale Raad, het Palestijnse parlement in ballingschap. Voorts wordt aangedrongen op de vorming van een commissie die moet toezien op de uitwerking van het akkoord met Israel.

Tien Palestijnse organisaties die zich verzetten tegen het akkoord tussen Israel en de PLO hebben zich in Damascus aaneengesloten. Ze treffen voorbereidingen voor een "algemeen nationaal congres", dat een beleid moet ontwikkelen dat het akkoord over Gaza en Jericho ongedaan maakt. (AFP, Reuter)