Wetsvoorstel verplicht film en tv tot Catalaanse taal

BARCELONA, 10 NOV. De regering van de onafhankelijke provincie Catalonië wil bioscopen verplichten zeker de helft van hun films in het Catalaans te vertonen. Het gaat daarbij vooral om nagesynchroniseerde en ondertitelde films. Ook commerciële televisiestations zullen verplicht worden hun programma's gedeeltelijk in het Catalaans uit te zenden.

De aangescherpte verplichting van het vertonen van Catalaanse films maakt deel uit van een pakket wettelijke maatregelen van de Catalaanse president Jordi Pujol. In de voorstellen wordt het overtreden van het verplichte quotum Catalaans gesproken films bestraft met een administratieve boete die op kan lopen tot 10 miljoen peseta (145.000 gulden) per overtreding.

De nationalistische coalitie Covergència i Unió die in Catalonië in de regering zit wil ook op een aantal andere terreinen verdere verplichtingen doorvoeren die het gebruik van het Catalaans moeten stimuleren. Zo zullen ook de radiozenders moeten garanderen dat een bepaald aantal uren van de dag programma's in het Catalaans worden uitgezonden.

Voor de Catalaanse burger zal het in de toekomst mogelijk worden te kiezen in welke taal, Spaans of Catalaans, hij te woord wordt gestaan bij ambtelijke instellingen zoals de gemeente of de rechtbank. Hij mag bovendien verwachten dat hij antwoord krijgt in de taal die hij wenst. De Catalaanse overheid zal subsidies aan bedrijven bovendien afhankelijk maken van de mate waarin het Catalaans de voertaal binnen de onderneming is.

In en rondom Catalonië spreken naar schatting zo'n tien miljoen inwoners het Catalaans. De taal kent behalve het Spaanse ook veel invloeden uit het Frans en Italiaans. Na de dood van Franco werd het Catalaans weer ingevoerd als voertaal op de meeste scholen in Catalonië.

    • Steven Adolf