VNO: fiscaal beleid sterk verslechterd

DEN HAAG, 10 NOV. De fiscale concurrentiepositie van Nederland is de afgelopen vier jaar “drastisch verslechterd” in vergelijking met het buitenland. “Nederland heeft missionaire neigingen en speelt het braafste jongetje van de klas.”

Dat heeft voorzitter dr. A.H.G. Rinnooy Kan vanmorgen op de maandelijkse persconferentie van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen gezegd. Het VNO signaleert in EG-landen een tendens waarbij het fiscaal beleid ondernemersvriendelijker wordt gemaakt. De “dramatische verslechtering” van de werkgelegenheid en de “structurele malaise” waarin de Nederlandse economie verkeert, dwingen tot het nemen van zeer ingrijpende maatregelen ten aanzien van het fiscaal beleid, vindt Rinnooy Kan.

Hij hekelde de passieve houding van staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën). De VNO-voorzitter verwees naar de initiatiefwetsvoorstellen van de Kamerleden Vermeend (PvdA) en Vreugdenhil (CDA) over het fiscaal stimuleren van winstdelingsregelingen en het afschaffen van de vermogensbelasting op ondernemersvermogen. Ook noemde hij de VVD-Kamerleden De Korte en Van Rey die een initiatiefwetsvoorstel hebben ingediend om de vermogensbelasting af te schaffen. En het ministerie van economische zaken had het voortouw bij het fiscaal stimuleren van investeringen in onderzoek en ontwikkeling. “Waar is Financiën”, vroeg Rinnooy Kan zich af.

Het beleid van Van Amelsvoort heeft zich volgens hem gericht op het dichten van gaten in de fiscale wetgeving en het bestrijden van fraude. “Zeer belangrijk, maar het resulteert wel in zeer complexe wetgeving”, meent Rinnooy Kan. Het fiscale beleid moet zich volgens hem concentreren op het verbeteren van de fiscale concurrentiepositie.

De “kleine voorsprong” die Nederland nog heeft, dreigt te verdwijnen wanneer de deelnemingsvrijstelling wordt beperkt zoals Van Amelsvoort heeft voorgesteld. Door de deelnemingsvrijstelling wordt de winst die in het buitenland is behaald door Nederlandse ondernemingen - en die in het buitenland reeds is belast - niet nogmaals in Nederland belast. Nederlandse ondernemingen kunnen hierdoor onder dezelfde fiscale concurrentievoorwaarden opereren als de locale ondernemingen. Het voorstel van Van Amelsvoort staat haaks op de Europese trend waarbij België, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk en Denemarken hun deelnemingsregime verruimen.

Het VNO wijst verder de invoering van een bronbelasting van de hand. Bij een bronheffing worden rente en royalty's belast direct op het moment waarop ze worden uitgekeerd. Duitsland en België hebben een systeem van bronheffing en zijn voorstander van een Europese bronheffing. Het VNO vindt dat Van Amelsvoort zich niet genoeg tegen deze onwikkeling heeft verzet en vinden het kwalijk dat de staatssecretaris eind oktober heeft ingestemd met een EG-studie naar de invoering van bronbelasting.

De werkgeversorganisatie wil verder de vermogensbelasting, de kapitaalbelasting en de overdrachtsbelasting afschaffen. De Schatkist zou hierdoor vier miljard gulden aan inkomsten mislopen. Rinnooy Kan presenteerde geen alternatieven voor deze inkomstenderving.