Spoedzitting EG over GATT

BRUSSEL, 10 NOV. De ministers van buitenlandse zaken van de Europese Gemeenschap zullen op 2 december een speciale vergadering houden over de stand van zaken met de onderhandelingen over een nieuw GATT-akkoord voor liberalisering van de wereldhandel. De directeur-generaal van GATT, Peter Sutherland, heeft 15 december als uiterste datum genoemd voor het bereiken van een akkoord, omdat het Amerikaanse Congres daarna het recht heeft om het resultaat te wijzigen waardoor zich nieuwe vertraging en meningsverschillen tussen de Verenigde Staten en de EG kunnen voordoen.