Simons wil eigen bijdrage verhogen

DEN HAAG, 10 NOV. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) wil de eigen bijdrage voor thuiszorg hoger vaststellen dan hij eerst van plan was: ƒ 11,50 in plaats van tien gulden per uur. Omdat de invoering ervan niet mogelijk is op 1 januari 1994 maar pas op 1 juli, zal intussen de contributie voor de kruisverenigingen voor de eerste helft van 1994 worden vastgesteld op 43 gulden. Dat is nu 46 gulden per jaar. Nu wordt alleen voor gezinsverzorging een van het inkomen afhankelijke bijdrage per uur betaald en voor het kruiswerk contributie ongeacht het gebruik. Omdat beide vormen van thuiszorg samengaan, komt er één eigen-bijdrageregeling. Het nieuwe systeem moet 150 gulden miljoen meer opleveren dan de huidige 280 miljoen.