PvdA neemt afstand beleid Maij-Weggen

DEN HAAG, 10 NOV. De Tweede-Kamerfractie van de PvdA heeft gisteren bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat afstand genomen van het beleid van minister Maij-Weggen. “Van meet af aan hebben wij u duidelijk gemaakt dat de PvdA de aangekondigde bezuinigingen op het openbaar vervoer niet zal pruimen”, aldus PvdA-fractiespecialist R. van Gijzel, die de minister verweet haar beloftes niet na te komen.

Volgens het PvdA-Kamerlid gaat het bergafwaarts met het openbaar vervoer. De automobiliteit is met vier procent gegroeid terwijl het aantal treinreizigers gelijk is gebleven en het stads- en streekvervoer een groot aantal reizigers heeft verloren. Van het voornemen het auoverkeer terug te dringen ten gunste van het openbaar vervoer is niets te merken, aldus het Kamerlid.

Maij-Weggen reageerde scherp op de verwijten van de PvdA en wilde weten waarom de partij deze kritiek niet bij de algemene beschouwingen naar voren had gebracht. “Om nu met forse toon kritiek te leveren vind ik wat gemakkelijk.”

Van Gijzel ziet vooral ernstige problemen voor het stads- en streekvervoer, dat jaarlijks 50 miljoen extra moet bezuinigen om de helft bij te dragen aan de totale kosten. Als wordt vastgehouden aan dat percentage van 50 zullen na 1994 volgens Van Gijzel alleen de rendabele lijnen overblijven. Voor 1994 heeft het kabinet de bezuinigingen afgezwakt.

Maij-Weggen wees erop dat het vreemd is dat de PvdA nu afstand neemt van het beleid dat mede door PvdA-ministers is bedacht. De minister verklaarde verder dat de bezuinigingen voor 1994 niet door de minister van financiën, maar door haarzelf zijn tegengehouden.

Ook de VVD, D66 en GroenLinks uitten forse kritiek op het beleid van de minister. Kamerlid G. Wolffensperger (D66) hekelde de doelstelling 'openbaar vervoer keer twee'. In plaats van een verdubbeling van het aantal reizigers ziet hij een halvering in het verschiet liggen. Daarom moet de minister volgens hem met nieuwe plannen komen om reizigers bus, tram, metro en trein in te krijgen.

Wolffensperger werd in verlegenheid gebracht toen Van Gijzel hem vroeg waarom D66 dan in haar verkiezingsprogramm 200 miljoen aan bezuinigingen op het openbaar vervoer voorstelt. Na enig aarzelen beriep Wolffensperger zich erop dat het programma maar een concept is.