Optimisme managers levert niet meer werk op

ROTTERDAM, 10 NOV. Het stijgend optimisme waarmee Europese topmanagers op dit moment kijken naar de economische situatie in hun continent vertaalt zich voorlopig niet in meer banen. Integendeel: bijna de helft van de grote bedrijven in Europa zal zijn personeelsbestand het komend jaar verder inkrimpen.

Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van het communicatie-adviesbureau United Parcel Service (UPS) is uitgevoerd door het Britse bureau Harris. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.490 directieleden van grote concerns (gemiddelde omzet bijna zeven miljard gulden) uit België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Nederland en Spanje. De ondervraagden, die volgens het Britse onderzoeksbureau Harris Research “allen op directieniveau functioneren”, zijn geselecteerd uit de 15.000 Europese bedrijven met de grootste omzet.

Het optimisme over de economie dat de ondervraagde managers ten toon spreiden is aanmerkelijk hoger dan een jaar geleden toen het nog maar 38 procent bedroeg. Nu heeft 56 procent vertrouwen in economisch herstel. Dat het gegroeide vertrouwen voorlopig geen banenwinst oplevert, kan een post-recessie verschijnsel worden genoemd. Begin jaren tachtig was een soortgelijke reactie waar te nemen.

Bijna driekwart van de ondervraagde managers heeft het afgelopen jaar medewerkers ontslagen of een personeelsstop ingesteld. Die trend zal zich dit jaar verder doorzetten waardoor de werkloosheid in Europa, zo is uit de onderzoeksresultaten te destilleren, verder zal stijgen. In Europa zijn Nederland en Duitsland de landen waar managers het diepst zullen snijden in het personeelsbestand. Zes op de tien Duitse managers gaan ervan uit dat zij het komende jaar banen zullen schrappen. In Nederland ligt het gemiddelde op 57 procent.

In een reactie op het onderzoek noemt NCW-voorzitter J. Blankert het door de Nederlandse managers in het onderzoek getoonde optimisme “opvallend”. “Maar omdat dit zich niet vertaalt in nieuwe banen of voornemens banen te scheppen is het van groot belang dat er een beleid wordt gevoerd op terreinen als de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt”, aldus Blankert.

Het vertrouwen van Europese managers in Duitsland als het land met de sterkste groei in Europa daalde twintig procent tot 51 procent. Daarmee staat het land voor de ondervraagden overigens nog steeds bovenaan de lijst landen met het sterkst groeipotentieel. Ruim driekwart van de ondervraagde managers ziet de Duitse mark het komende jaar ook nog steeds als de sterkste munt in Europa.

Opmerkelijk zijn de reacties op vragen over immigratie. Bijna zeven van de tien Nederlandse managers menen dat het opnemen van immigranten en asielzoekers een ongunstig effect heeft op de economische welvaart in hun land.

In België is die mening zelfs nog iets sterker. Beide landen zitten daarmee boven het Europees gemiddelde uit het onderzoek dat op 58 procent ligt. Managers in Spanje, Italië en Groot-Brittannië hebben een mening over de immigratie die positiever is dan het gemiddelde.

Samen met hun Italiaanse collega's zijn de Nederlandse topmanagers het felst gekant tegen donaties door het bedrijfsleven aan politieke partijen. Volgens de Nederlandse managers moeten deze donaties openbaar worden gemaakt.