Olieconcerns oneens met advies Waddengas

ROTTERDAM, 10 NOV. De Nederlandse oliemaatschappijen die vanaf 10 januari volgend jaar in de Waddenzee naar aardgas willen gaan boren, zijn het niet eens met het advies van de Waddenadviesraad aan de regering. Ze willen zo snel mogelijk aan de slag met de exploratie en winning van het gas.

De Waddenadviesraad bracht gisteren een rapport aan minister Alders (milieubeheer) uit, waarin erop werd aangedrongen de besluitvorming over eventuele boringen in de Waddenzee uit te stellen tot een Beheersplan voor het gebied is opgesteld waarin alle voor- en nadelen van gaswinning nauwkeurig worden afgewogen. De regering zou een nieuwe overeenkomst met de oliemaatschappijen moeten sluiten over de opstelling van het Beheersplan. Volgens de raad zijn nieuwe mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied uit een oogpunt van nationale energievoorziening niet noodzakelijk vóór het jaar 2000, en de beslissing zou dan ook genomen kunnen worden als het Beheersplan beschikbaar is. De oliemaatschappijen zijn fel tegen uitstel.

Een woordvoerder van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), een van de concessiehouders in de Waddenzee, zei vanochtend: “Wij zijn het niet eens met de conclusie van de Waddenadviesraad om weer een hele poos niks te doen. We willen nu een besluit zodat we van onze rechten gebruik kunnen maken. We zijn wel voor een Beheersplan, dat is onderdeel van de voorbereidingen voor exploratieboringen en winningsplannen. Er komt een Milieu Effect Rapportage (MER) met als onderdeel het Beheersplan.”