Misverstand

Er waart een misverstand door Nederland. Het betreft George Geudeker, in de reclame miljonair geworden en nu op een verkiesbare plaats beland in de Amsterdamse kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid. Aangezien 's mans financiële armslag alom de aandacht heeft getrokken, kan worden aangenomen dat hij intussen meer nationale bekendheid geniet dan de nummer één op de hoofdstedelijke lijst.

Al een aantal malen is Geudeker in de publiciteit, om zijn reclameverleden enige pregnantie te verlenen, aangeduid als de bedenker van de gevleugelde woorden Even Apeldoorn bellen. Letterlijk stond het zaterdag zo geformuleerd op de voorpagina van het Zaterdags Bijvoegsel: de bedenker.

Niets is minder waar. In werkelijkheid werd het reclamethema voor de Apeldoornse verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer in 1984 bedacht tijdens een bespreking tussen copywriter Christian Oerlemans en vormgever Fons Bruijs. Het tweetal speelde met de gedachte dat de telefoon een belangrijke rol speelt in de werkzaamheden van het verzekeringsbedrijf. Als er in Zwolle iets misgaat of als in Maastricht je hondje wordt overreden, moet je gewoon even Apeldoorn bellen - zo reconstrueerde Oerlemans later hun beider gedachtengang. “Ten slotte zeiden we tegen elkaar: waarom zo ingewikkeld? Waarom niet gewoon: even Apeldoorn bellen?”

In een beschouwing op de Achterpagina concludeerde de deskundige Willem Pijffers nadien: “Je moet als copywriter welhaast over een brein van elastiek beschikken om bij een instituut met zo'n suffe naam, gevestigd in een geeuwverwekkende plaats, met net dàt zinnetje voor de dag te komen.”

De campagne voor Centraal Beheer werd in die eerste jaren verzorgd door het reclamebureau GO, de flitsende samentrekking van de initialen der beide oprichters. De O stond voor Oerlemans en de G voor Geudeker. Dat verklaart het misverstand. Maar van hun tweeën was Oerlemans de bedenker en Geudeker degene die erop toe diende te zien dat Centraal Beheer op tijd de rekening zou ontvangen.

    • Henk van Gelder