Meer leerlingen in speciaal onderwijs

DEN HAAG, 10 NOV. Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs is dit schooljaar opnieuw gestegen.

Bijna 114.000 kinderen volgen dit soort onderwijs, omdat ze niet kunnen meekomen in het gewone basis- en voortgezet onderwijs. Vorig schooljaar waren dat er 111.000. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De verhoging heeft plaats terwijl minister Ritzen er juist naar streeft leerlingen zo veel mogelijk in het gewone onderwijs te houden. Onder het motto Weer Samen Naar School zijn samenwerkingsverbanden van scholen voor basis- en speciaal onderwijs tot stand gekomen. De onderwijsinspectie concludeerde eerder dit jaar dat veel scholen zich onvoldoende voorbereiden op het terugplaatsen van leerlingen van speciaal naar basisonderwijs.