Luchtmacht: deel F-16's terug uit actie Bosnië

VILLAFRANCA, 10 NOV. Nederland wil een aantal F-16 gevechtsvliegtuigen terugtrekken uit de NAVO-operatie die het vliegverbod boven Bosnië afdwingt.

Luitenant-generaal H. Manderfeld, de commandant van de Nederlandse luchtstrijdkrachten, heeft daarover gesproken met de Italiaanse generaal Rosetti. De reden om de Nederlandse aanwezigheid na een halfjaar te reduceren is het kleinere aantal nachtvluchten boven Bosnië. Tegelijkertijd is het aantal landen dat deelneemt aan de actie 'Deny flight' toegenomen. Ook aan de NAVO-actie 'Discipline guard', om eventuele aanvallen op VN-troepen met luchtsteun af te slaan, is het aantal deelnemers toegenomen.

Er wordt door de luchtmacht gedacht aan het terughalen van eenderde van het aantal vliegers en toestellen. Op dit moment werken op de basis driehonderd man luchtmachtpersoneel voor achttien toestellen. De actie om het luchtruim boven Bosnië schoon te houden, kost Defensie tachtig miljoen gulden per jaar.

Minister Ter Beek (defensie) voert intussen in Zagreb gesprekken met de Belgische generaal Francis Briquemont. Ter Beek wil meer garanties krijgen van de commandant van de VN-eenheden in het voormalige Joegoslavië voor de veiligheid van de elfhonderd man van de 11de Luchtmobiele Brigade die Nederland begin januari naar Bosnië wil sturen. Ter Beek wil meer weten over de opdracht voor de Nederlandse soldaten, de regels voor het gebruiken van geweld, de locatie waar de Nederlandse troepen in Bosnië zullen worden ingezet en het effect op de veiligheid van luchtbombardementen.

Voor minister Ter Beek en een aantal andere Westeuropese politici is het een vraag of steun vanuit de lucht bijdraagt aan de veiligheid van die VN-troepen op de grond, of dat die troepen daardoor juist meer in gevaar worden gebracht. Vandaag wil Ter Beek van generaal Briquemont “vierkante antwoorden krijgen”. Komende vrijdag wil Ter Beek het sturen van een bataljon van de luchtmobiele brigade in het kabinet verdedigen.

Ter Beek maakt zich zorgen over het feit dat landen van de EG weliswaar 7500 man hebben toegezegd,eerder dit jaar op de top in Kopenhagen, maar dat tot nu toe slechts de helft van dat aantal daadwerkelijk is aangemeld op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Luitenant-generaal H. Couzy, bevelhebber van de landstrijdkrachten, maakte zich maandagavond in Zagreb zorgen over het feit dat de VN-commandanten ter plekke is Bosnië nog steeds geen mandaat hebben gekregen om geweld te gebruiken, ook niet uit zelfbescherming. “Als niet duidelijk wordt wat VN-commandanten ter plekke mogen doen, dan is het moeilijk om troepen toe te vertrouwen aan zo'n missie. Als commandant is het een zware verantwoordelijkheid om troepen in te zetten in ongewis terrein, als niet perfect duidelijk is wat de geweldsinstructies zullen worden”, aldus Couzy.

    • Willebrord Nieuwenhuis