Kroonprins twijfelt niet meer over toekomst

PAG.15 TV-VOORAF

DEN HAAG, 10 NOV. Kroonprins Willem-Alexander heeft in het verleden weleens getwijfeld, maar weet nu zeker dat hij graag koning wil worden. “Het is niet altijd iets vanzelfsprekends geweest”, zegt hij in een vraaggesprek dat vanavond door de NOS-televisie wordt uitgezonden. Aanvankelijk verzette de prins zich tegen het idee dat zijn leven op voorhand al zo zou vastliggen. Tijdens zijn studiejaren is hij dit echter geleidelijk gaan aanvaarden. De doorslag gaf daarbij zijn belangstelling voor de inhoudelijke kant van het werk als staatshoofd, “de contacten met de politiek”.

De prins zou het dan ook jammer vinden als het koningschap verder wordt uitgehold. “De symboolfunctie is heel belangrijk, die moet er absoluut bij, maar zonder inhoudelijke kanten weet ik niet hoe ik er tegenover zou staan.”

Een huwelijk of verloving zit volgens de prins “nog lang niet” in de lucht. Hij zegt zich volledig vrij te voelen in zijn partnerkeuze en zal zich, als het eenmaal zo ver is, “absoluut niet” laten tegenhouden door de noodzakelijke goedkeuring van het parlement.

De prins plaatst vraagtekens bij het afschaffen van de dienstplicht, die hij een “natuurlijke brug” noemt tussen burger en militair. Hij hoopt het wegvallen van deze verbinding in zijn toekomstige functie te kunnen compenseren door waar nodig de aandacht te vestigen op problemen binnen het beroepsleger. Premier Lubbers heeft even geaarzeld of deze uitspraak van de prins te verenigen is met de ministeriële verantwoordelijkheid. De wetswijziging waarin de dienstplicht wordt afgeschaft is immers nog niet goedgekeurd door het parlement. “Lubbers' bedenkingen zijn echter ook meteen weer verworpen”, aldus een woordvoerder van de RVD. “Dit moet kunnen binnen onze verhoudingen.”