Homoseksuelen in Rotterdam blij met extra controle Kralingse Bos

ROTTERDAM, 10 NOV. Het COC in Rotterdam is “ontzettend blij” met het initiatief van de Rotterdamse politie om twee zogenoemde informatierechercheurs aan te stellen die in het Kralingse Bos een oogje in het zeil gaan houden. Het stadsbos aan de oostkant van Rotterdam heeft de laatste jaren een beladen naam gekregen door moord, afpersing, mishandeling en beroving, misdrijven die zich concentreren rondom parkeerplaatsen en andere locaties die bekendstaan als ontmoetingsplaats voor homoseksuelen.

“Eigenlijk hebben we totaal geen zicht op wat er gebeurt in het Kralingse Bos”, zegt chef recherche J. Geensen van de Rotterdamse politie. De twee nieuwe rechercheurs die de politie aanstelt gaan zich niet specifiek met de “homo-scene” bezighouden, benadrukt Geensen. “Het gaat om alle vormen van criminaliteit, ook handel in verdovende middelen. Maar we willen ook dat deze twee rechercheurs vertrouwenspersonen worden aan wie slachtoffers hun verhaal kwijt kunnen.”

Uit tientallen getuigenverhoren is de politie gebleken dat er “veel” gebeurt. Maar het aantal aangiften uit homo-kringen loopt volstrekt niet parallel met het aantal misdrijven, is Geensens stellige overtuiging. Eén keer per maand meldt iemand zich, is zijn ruwe schatting. “Maar dat is het topje van de ijsberg.”

De bereidheid onder homoseksuelen om aangifte te doen is laag, weet J.H. van den Enk, voorzitter van het COC in Rotterdam. “Er zijn verschillende groepen homoseksuelen die naar het Kralingse Bos gaan. Veel van hen zijn getrouwde mannen, die uiteraard kwetsbaar zijn als het om chantage gaat. Voor anderen is het bos een plek die een gevoel van sensatie opwekt.” De frequentie waarmee mannen zich als “consument” naar het bos begeven verschilt nogal. “Voor sommigen is het een wekelijks uitstapje”, zegt Van den Enk. “Anderen komen niet meer dan een keer per jaar.” Ook de “beroepsprostitutie” trekt steeds meer naar het Kralingse Bos. Van den Enk zegt te hebben “begrepen dat de sfeer de laatste tijd is veranderd”. De twee moorden die in juli en eind september van dit jaar werden gepleegd op een parkeerplaats aan de Prinses Beatrixlaan in het Kralingse Bos hebben bij het COC “veel onrust” veroorzaakt.

Wantrouwen van homoseksuelen jegens de politie is een van de redenen waarom veel slachtoffers geen aangifte doen, zegt Van den Enk. Angst voor de opmerkingen die een politieagent kan maken speelt daarbij wel degelijk een rol. Volgens het COC zijn er meer plaatsen in de stad waar homoseksuelen worden lastiggevallen.