Gunstig onthaal voor 1-jaars schatkistpapier

AMSTERDAM, 10 NOV. In financiële kringen is vanmorgen enthousiast gereageerd op het plan van Financiën om met ingang van volgende week eenjarig schatkistpapier uit te geven.

De Nederlandse Staat begint volgende week met de onderhandse uitgifte van de stukken, die Dutch Treasury Certificates (DTC) worden genoemd. De maatregel is nodig omdat de tweede fase van de Economische en Monetaire Unie niet langer toestaat dat de Nederlandse overheid voor tijdelijke kastekorten een beroep doet op De Nederlandsche Bank. Tot nu toe beschikte de staat daartoe over een financieringsarrangement en een voorschotfaciliteit bij de centrale bank, maar per 1 januari 1994 is dat in de EG niet langer toegestaan.

Om het wegvallen van die regelingen op te vangen wil Financiën nog dit jaar, met ingang van 18 november, voor 3 miljard gulden aan schatkistpapier uitgeven. Volgend jaar kan dat bedrag oplopen tot 5 miljard gulden, ongeveer de grootte van de huidige kredietfaciliteiten van de staat bij De Nederlandsche Bank.

H. de Haan van Kempen & Co noemde de DTC's vanmorgen een aanwinst voor de geldmarkt, maar verwacht geen spectaculaire handel. “Voor beleggingsfondsen kan het een uitkomst zijn. Veel fondsen mogen maar een beperkt kapitaal op deposito aanhouden. Voor hen kan de DTC een uitkomst zijn, ook omdat met de stukken kan worden geprofiteerd van de dalende rente.”

Voordeel van het programma is volgens handelaren dat de gehele tranche in principe verhandelbaar blijft. Banken mogen bovendien tot 95 procent van de stukken in onderpand geven voor beleningen bij De Nederlandsche Bank. Verwacht wordt dat het rendement op de DTC's tussen de 10 en 12 basispunten (0,10 tot 0,12 procent) zal noteren onder de eenjaars interbancaire rente (AIBOR) die op deposito's van toepassing is. Het agentschap van financiën vraagt geen officiële internationale credit rating aan voor de DTC's. Volgens bankiers zal het ontbreken daarvan buitenlandse beleggers nauwelijks afschrikken.