Gelderse gemeenten moeten grond afstaan

ARNHEM, 10 NOV. De provincie Gelderland gaat drie Over-Betuwse gemeenten dwingen grond af te staan aan Nijmegen voor de bouw van een nieuwe stadswijk. Nijmegen krijgt in totaal 922 hectare grond voor deze 'Waalsprong'. In de nieuwe wijk aan de overzijde van de Waal zullen uiteindelijk 12000 woningen moeten komen.

Gedeputeerde staten van Gelderland namen gisteren de beslissing de benodigde grenscorrecties af te dwingen nu de gemeenten niet tot onderlinge overeenstemming konden komen. “Het is een draconische maatregel, maar we kunnen niet anders”, zei gedeputeerde Ton Doesburg.

Bemmel, Elst en Valburg hebben maandenlang overlegd met Nijmegen over de uitbreidingsplannen van die gemeente. De Over-Betuwse gemeenten willen niet dat er een nieuwe stadswijk komt. Ze willen dat de nieuwe woningen over hun kernen (en nog drie andere) verspreid worden. Nijmegen wist zich in zijn uitbreidingsplannen altijd gesteund door het provinciebestuur. De stedelijke ontwikkeling past in het door het rijk vastgestelde ruimtelijke-ordeningsbeleid, dat onder meer beoogt de mobiliteit te beperken. Het provinciebestuur heeft dan ook, nu de partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen, een voor Nijmegen gunstige beslissing genomen.

Hoeveel compensatie de drie gemeenten voor de afgestane grond tegemoet kunnen zien, wilde Doesburg gisteren nog niet zeggen. Valburg (12.000 inwoners) moet 400 hectaren grond en 260 inwoners afstaan, Bemmel (16.000 inwoners) 252 hectaren en 80 inwoners en Elst (18.000 inwoners) 270 hectaren en 180 inwoners.

Alleen de gemeente Bemmel heeft tot nog toe ingestemd met het voorstel van de provincie. Burgemeester H. Galama van Elst liet weten 'teleurgesteld' te zijn door het besluit. Zijn gemeente zal zich tot het uiterste blijven verzetten tegen grenscorrecties.

Provinciale staten van Gelderland moeten op 15 december het besluit van hun dagelijks bestuur nog goedkeuren. Dan kan het provinciebestuur op 25 januari het convenant met het rijk tekenen.