'Europese munt niet in 1997 haalbaar'

BRUSSEL, 10 NOV. Invoering van de ene Europese munt in 1997, zoals voorzien in het Verdrag van Maastricht, is niet haalbaar. Op monetair gebied zal zich een Europa van “twee of meer” snelheden gaat ontwikkelen.

Dat heeft nieuwe topman van het Europese Monetaire Instituut (EMI), Alexandre Lamfalussy, vanochtend in Brussel gezegd op een hoorzitting in het Europees parlement over zijn benoeming. Volgens Lamfalussy is het realistisch om ervan uit te gaan dat in de EG een soort “schaduw-EMU” ontstaat, waarbij een beperkt aantal landen hun munten aan elkaar koppelen en andere landen mogelijk in verschillende gradaties op wat meer afstand blijven. Hij noemde als prijzenswaardig voorbeeld de afspraken die Duitsland en Nederland begin augustus hebben gemaakt over het handhaven van de nauwe bandbreedte van 2,25 procent in hun wisselkoersbeleid.

“Ik hou niet van de uitdrukking: Europa van twee snelheden, maar dat de situaties in de verschillende landen zullen verschillen, staat als een paal boven water”, aldus Lamfalussy. Volgens hem hoeft het naast elkaar bestaan van verschillende systemen in de gemeenschap geen ramp te zijn, zolang alle landen blijven streven naar wisselkoersstabiliteit.

Lamfalussy zei ook de inflatie in Europa nog te hoog is, en terug moet naar een niveau van 1,5 à 2 procent. Op dat niveau is volgens hem pas sprake van prijsstabliteit. Het streven daarnaar moet volgens hem de hoogste beleidsprioriteit hebben van de monetaire autoriteiten in Europa. “Het blijkt erg moeilijk te zijn om de inflatie onder de grens van 3 procent terug te brengen”.

De 12 lidstaten van de Europese Unie moesten begin augustus een crisis in het EMS bezweren door de bandbreedte binnen het Europese wisselkoersmechanisme voor de overige munten te verruimen tot 15 procent. Volgens Lamfalussy is terugkeer naar “een soort van wisselkoers stabiliteit” van essentieel belang voor het overleven van de interne markt in Europa. Maar zo'n terugkeer naar een meer “dwingend” systeem van wisselkoersen is voorlopig niet aan de orde.