Dr. ir. J.H.C. Reiber (47) krijgt de dr. D. ...

Dr. ir. J.H.C. Reiber (47) krijgt de dr. D. Hoogendoornprijs 1993. De prijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt aan personen of instanties die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de medische informatica. De cardioloog Reiber ontvangt de prijs, 10.000 gulden, voor zijn bijdragen op het gebied van de cardiovasculaire beeldverwerking. Hij is directeur van het laboriatorium voor klinische en experimentele beeldverwerking in Leiden.