Dr. H.B.J. Aarts (63) is benoemd tot voorzitter ...

Dr. H.B.J. Aarts (63) is benoemd tot voorzitter van het Nederlands Helsinki Comité. Hij volgt in die functie oud-minister Max van der Stoel op. Van der Stoel is onlangs aangetreden als Hoge commissaris voor de nationale minderheden van de Conferentie over veiligheid en samenwerking in Europa (CVSE). Het Helsinki Comité houdt het oog op de naleving van de afspraken die bij de CVSE zijn gemaakt. Aarts is lid van de Raad van State in buitengewone dienst. Voorheen was hij lid van de Tweede Kamer voor het CDA.