Computer tegen fraude is nog niet inzetbaar

DEN HAAG, 10 NOV. Het lukt de bedrijfsverenigingen niet tijdig een belangrijk wapen tegen fraude operationeel te hebben. Het gaat om een gezamenlijk computersysteem waarmee ze snel kunnen zien of werknemers ten onrechte een uitkering hebben. Dit heeft het presidium van de Sociale Verzekeringsraad vastgesteld.

De Sociale Verzekeringsraad is eerder dit jaar door staatssecretaris Wallage (sociale zekerheid) onder zware druk gezet om erop toe te zien dat de bedrijfsverenigingen het gezamenlijke systeem (Gemeenschappelijke Verwijsindex) uiterlijk 1 januari 1994 operationeel hebben. Wallage gaf de raad een aanwijzing, het zwaarste machtsmiddel waarover hij beschikt.

De bedrijfsverenigingen zijn onder meer belast met het verstrekken van WW-, WAO- en Ziektewetuitkeringen. De verwijsindex moet hen in staat stellen bijvoorbeeld na te gaan of een werknemer niet bij twee bedrijfsverenigingen tegelijk een uitkering heeft, of zowel een baan als een uitkering. Nu hanteren ze twee onvoldoende op elkaar afgestemde verwijsbestanden, één voor het GAK (dat namens dertien bedrijfsverenigingen optreedt) en één voor de zes zelfstandig administrerende bedrijfsverenigingen.

De bedrijfsverenigingen hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een plan van aanpak om aan de wensen van Wallage en de Sociale Verzekeringsraad te voldoen. In een advies stellen de medewerkers van de raad nu vast dat er weliswaar voor 1 januari een gemeenschappelijke verwijsindex gereed zal zijn, maar dat deze niet voldoet aan een aantal eisen. Die betreffen het goed en snel toegankelijk zijn van de gegevens, de directe beschikbaarheid van het systeem voor de uitvoerders bij de bedrijfsvereniging en de opneming ervan in de reguliere werkprocessen per 1 januari. Dat heeft te maken met de benodigde aanpassingen in de computers bij de bedrijfsverenigingen zelf.

De Sociale Verzekeringsraad heeft inmiddels een onafhankelijke derde een nader oordeel over het plan gevraagd. De raad treedt verder in overleg met de bedrijfsverenigingen en beslist dan wat er verder moet gebeuren.