Burgemeester in beroep tegen vonnis

GULPEN, 10 NOV. “Ik ben onschuldig, zo simpel is dat”, zei vanmorgen burgemeester Vossen van Gulpen. Gisteren werd hij door de rechtbank in Maastricht veroordeeld wegens corruptie, valsheid in geschrifte en belastingfraude en ontzetting uit het ambt voor vijf jaar. De burgemeester heeft tegen dit vonnis beroep aangetekend. “De uitspraak is onjuist”, aldus Vossen. “Verder wil ik me voorlopig van commentaar onthouden. Ik ben nu gewoon niet in staat onder woorden te brengen wat ik van deze hele gang van zaken vind.” Ook de officier van justitie mr. J. van Appeveld “overweegt serieus” in beroep te gaan.

Behalve tot een ontzetting uit het ambt is Vossen ook veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van zesduizend gulden.

De commissaris van de koningin in Limburg, mr. B.J. baron van Voorst tot Voorst, heeft gisteren onmiddellijk na de uitspraak een verklaring uitgegeven waarin hij zegt te betreuren dat in eerste aanleg bewezen is verklaard dat een drager van een openbaar ambt zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Verder spreekt hij de hoop uit dat de uitspraak zal leiden “tot een verdere aanscherping van het bewustzijn bij bestuurders en ambtenaren dat hun integriteit wezenlijk is voor het functioneren van de democratie”.

Oud-minister C. van Dijk - die waarschijnlijk het gisteren aangekondigde onderzoek gaat leiden naar de banden tussen het CDA en het bedrijfsleven in Limburg - noemde vanmorgen de veroordeling “een zaak van grote zorg, de waarschuwingslampen moeten onmiddellijk gaan branden”. Van Dijk schreef samen met enkele anderen een notitie voor de CDA-bestuurdersvereniging die komende zaterdag wordt behandeld. Daarin wordt de burgemeester “de eerst geroepene” genoemd om “de bestuurlijke integriteit te bewaken”. Daaraan moeten hoge eisen worden gesteld. “Hier gaat het letterlijk om het behoud van het ambt”, aldus de notitie.

Gouverneur Van Voorst tot Voorst wilde niets zeggen over een eventuele snelle opvolging van Vossen. Wel heeft hij gistermiddag meteen de vertrouwenscommissie uit de Gulpener gemeenteraad ontvangen, die er bij hem op heeft aangedrongen zo snel mogelijk voor een nieuwe burgemeester te zorgen. De functie van Vossen wordt al zestien maanden waargenomen door de vroegere burgemeester van Kerkrade, mr. J. Smeets. De kosten komen voor rekening van de gemeente. De procedure voor een opvolger kan formeel gezien echter niet in werking worden gesteld zolang de zittende burgemeester niet ontslagen is. De ontzetting uit het ambt moet door de Kroon worden geëffectueerd, maar nu Vossen hoger beroep heeft aangetekend, wordt de werking van het vonnis opgeschort.

Volgens een woordvoerster van het ministerie van binnenlandse zaken beraadt minister Dales zich nog op stappen. Volgens de woordvoerster kan de minister ook besluiten de burgemeester op andere gronden te ontslaan of om hem niet voor een nieuwe termijn te benoemen. De huidige termijn van Vossen, die 56 jaar oud is, loopt op 31 december dit jaar af. Hij is sinds 1982 burgemeester van Gulpen. Daarvoor bekleedde hij dezelfde functie in Schinveld.

Of Vossen geroyeerd wordt als lid van het CDA hangt af van de vraag of hij in hoger beroep gaat, zei partijvoorzitter W. van Velzen (CDA) gisteren. Als Vossen nu al schuld bekent, wordt de zaak voorgelegd aan de royementscommissie binnen het CDA. Als Vossen hoger beroep aantekent, wordt de afloop van de rechtszaak afgewacht, aldus Van Velzen.