Betuwelijn in tunnels volgens CDA te duur

DEN HAAG, 10 NOV. Het CDA wil dat de Betuwelijn bovengronds wordt aangelegd. CDA-Kamerlid G. Leers noemde vanochtend de aanleg van de Betuwelijn, de goederenspoorlijn van Rotterdam naar de Duitse grens, in tunnels te duur. Ook de PvdA heeft “twijfels” over ondergrondse aanleg.

Met de opstelling van het CDA en in minder mate van de PvdA lijkt het erop dat een meerderheid in de Tweede Kamer de Betuwelijn bovengronds wil aanleggen. De VVD heeft als enige te kennen gegeven te twijfelen aan het nut van de Betuwelijn en wil daarom de beluitvorming uitstellen. Kamerlid J. Blaauw (VVD) zegt echter als hij toch moet kiezen hij voor ondergrondse aanleg zal kiezen. Eerder is al duidelijk geworden dat de aanleg van de Betuwlijn niet de door het ministerie van verkeer en waterstaat geraamde 6,4 miljard zal gaan kosten. De Kamer wil voor een aantal knelpunten in het tracé extra voorzieningen treffen waardoor de aanleg ongeveer 8 miljard gulden zal gaan kosten.

Vorige week presenteerde de Japanse aannemer Obayashi en de Nederlandse aannemer Aduco een plan waarin het grootste gedeelte van de spoorlijn (99 kilometer) voor 10 miljard gulden onder de grond kan worden aangelegd.

Leers noemde deze variant een realistisch plan, maar de geraamde kosten “een brug te ver”. Volgens hem moet bij die tien miljard nog twee miljard worden opgeteld: één miljard voor voorzieningen die niet in het plan voorkomen en één miljard voor een 'normale' overschrijding van het budget. Het verschil tussen de twaalf miljard en de vermoedelijke acht miljard zijn te groot. “Zeker als je bedenkt dat bijvoorbeeld het gedeelte van Geldermalsen via Tiel en verder helemaal niet ondergronds hoeft.”

Kamerlid F. Castricum (PvdA) wilde het Japans/Nederlandse plan niet direct 'afschieten'. Hij kan zich de “aarzeling” van Leers bij de nieuwe variant wel “indenken”. Castricum heeft nog altijd “twijfels over het ondertunnelen” van de Betuwelijn. Op 22 november houdt de vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat een cruciaal debat over de aanleg van de Betuwelijn.