Wereldluchtvaart ziet verder herstel

De IATA, de in Genève gevestigde overkoepelende belangenorganisatie van 222 luchtvaartmaatschappijen, meldt dat tijdens de eerste negen maanden van 1993 het herstel in de luchtvaart zich heeft voortgezet. Het totale luchtverkeer groeide met ongeveer zeven procent. Het passagiersvervoer nam toe met zes procent, het vrachtvervoer met ruim negen procent. In september steeg het passagiersvervoer - vergeleken met september 1992 - met zes procent, het vrachtverkeer met elf procent.