Vier van de tien slachtoffers doen aangifte

DEN HAAG, 9 NOV. Eénenveertig procent van de slachtoffers van een misdrijf doet hiervan aangifte bij de politie. Wanneer aangifte wordt gedaan, maakt de politie in 32 procent van de gevallen proces-verbaal op.

Dit blijkt uit het onderzoek 'Politiemonitor Bevolking' dat in opdracht van de ministeries van binnenlandse zaken en justitie is uitgevoerd. Het rapport, dat vandaag verschijnt, is gebaseerd op een telefonische enquête onder 50.700 Nederlandse burgers van 15 jaar en ouder over criminaliteit, onveiligheidsgevoelens en het functioneren van de politie. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in trends en regionale ontwikkelingen op dit gebied. De ministers van binnenlandse zaken en justitie zijn van plan de 'Politiemonitor Bevolking' regelmatig te herhalen. Naast het landelijke rapport zijn ook vijfentwintig regionale rapporten verschenen. Daarin worden de resultaten voor iedere politieregio apart behandeld.

Er bestaat regionaal een aanzienlijk verschil in de aangiftebereidheid van de burgers. In de regio's Drenthe, Friesland en Amsterdam-Amstelland doen slachtoffers van misdrijven het minst vaak aangifte. In Zaanstreek-Waterland, Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-Brabant en Brabant-Zuidoost wordt meer aangifte gedaan.

Zesenzestig procent van de bevolking zegt over het optreden van de politie in de eigen woonbuurt tevreden te zijn. Zestien procent van de bevolking is ontevreden over dat optreden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de Nederlandse burger voor een aanzienlijk deel zelf de schade betaalt die hij oploopt ten gevolge van 'veel voorkomende criminaliteit'. Twee van de zeven miljard gulden schade door inbraak, auto- en fietsendiefstal en vernieling wordt niet door de verzekering gedekt. In de periode medio 1992 tot medio 1993 zijn circa 230.000 woninginbraken gepleegd, werden 65.000 auto's en 1.000.000 fietsen gestolen.

Ruim vier procent van de bevolking is één of meer malen slachtoffer geworden van bedreiging met geweld; daadwerkelijk mishandeld is bijna één procent. Jongeren - van het mannelijk geslacht - lopen de grootste kans om slachtoffer te worden van veel voorkomende criminaliteit. Ook stijgt het percentage slachtoffers met het niveau van de genoten opleiding. In het noorden, het oosten en in Zeeland is de kans om slachtoffer van een misdrijf te worden het geringst. Utrecht scoort het hoogst waar het woninginbraak betreft, maar gemiddeld op autodiefstal.