Vertier met Miss Beursplein 5

Amsterdam gedroeg zich begin vorige week als een belhamel doof voor het gezag van de grote beurzen en klom verder omhoog tot 391,73. Wij zetten onze eigen prijzen wel, lieten analisten en deskundigen zelfverzekerd weten, maar ze hebben niet blijvend vat op de angst en hebzucht van beleggers. Vader Wall Street blijft onze gids in voor- en tegenspoed.

Gisteren keek Europa in spanning uit naar vaders stemming, die vrijdag al wat opklaarde. Wall Street leek de lijn van vrijdag door te zetten, maar sloot slechts 4,5 punten hoger op 3647,9. De oplopende rente van de afgelopen weken, een oorzaak van de lagere aandelenmarkt, daalde nu weer licht. De kou lijkt niet echt van de lucht, mede omdat er te weinig omging voor een duidelijk herstel.

De aandelenmarkten in Europa toonden hetzelfde beeld.

Actieve snelle beleggers zullen daar misschien moed uit putten en kopen, hoewel men door de tik van vorige week voorzichtiger is. Onno Ruding wreef vrijdag extra zout in de wonde.

De vice-president van de Amerikaanse Citibank wees zijn gehoor op de Dag van het Aandeel op de koersbepalende rol van de uit hun krachten gegroeide beleggingsfondsen in de VS (en elders) die beheerst worden door het korte termijn denken van nieuwe deelnemers (voor zover de belegging niet is gekoppeld aan een langlopende verzekering) en fondsbeheerders die in vele publicaties worden beoordeeld en daardoor geneigd zullen zijn om sneller winst te nemen dan beheerders van pensioenfondsen die op lange termijn denken en niet zo onder druk staan van de publieke opinie.

Niet iedereen vindt zo'n kille vergelijking prettig. Prof. van der Meer van Aegon, spreker op de Dag, noemde de 'Top-100 der beleggingsfondsen' van ABN Amro/Elsevier een vergelijking van appels met peren. Misschien vindt hij de 35ste plaats van het Aegon Aandelenfonds niet zo eervol. Hij pleit terecht voor een officieel klassement waarbij de samenstellers rekening houden met rendement, risico, kosten en verschillen in doelstelling van de fondsen. Zo'n overzicht zou nieuwe deelnemers inderdaad kunnen helpen.

Niet bekend

Optie-spelers kunnen misschien van de beweging profiteren door een straddle te kopen, een call en put met gelijke vervalmaand en uitoefenprijs. Bij voorbeeld de januari 185 die 1500 gulden kost; call 890 en put 610. In de komende twee maanden moet het aandeel flink op en neer bewegen om daar iets op te verdienen. Een riskante combinatie dus.

Donderdag lag een put meer voor de hand. De januari 185 sloot op 250 gulden en gisteren op 600, bij een veertien gulden lager aandeel. Dat kan nu niet meer. Wat dan? Nu moet je kijken naar het spiegelbeeld: de call januari 200 op 300 gulden, die donderdag in die onstuimige stemming op 840 sloot. Keert het tij voor Akzo, dan loopt die call snel weer op.

Toch moet je rekening houden met het geschetste sentiment dat neigt naar lagere koersen. Een put januari 170 voor 100 gulden kan de call aanvullen. Samen vormen die een strangle, een call en put met dezelfde afloopmaand en ongelijke uitoefenprijzen.

Je moet die combinaties nauwlettend volgen om tijdig winst te nemen of verliezen te beperken. Niet iedereen wil zo beleggen. Een combinatie van aandelen en opties, afgedekt naar boven en beneden, geeft weliswaar beperkte winst en verlies, maar vraagt weinig tijd. Een voorbeeld met de koersen van maandag.

Niet bekend

Schrijf op de aandelen een call juli 1994 uitoefenprijs 185 en incasseer 1380 gulden.

Komt het tot een verplichte verkoop op 185 gulden, net voor de dividenduitkering, dan bedraagt het onbelaste rendement 7,5 procent over een periode van bijna zes maanden. Gebeurt dit na de ex-datum, bij voorbeeld rond de afloop in juli dan bedraagt het netto rendement 7,5 plus 2,50 (50 procent inkomstenbelasting over 5 gulden) oftewel 10 procent over acht maanden, zonder de aftrek van kosten en bijtelling van de claimrechten.

Bij deze opzet hoort een put om het neerwaartse risico af te dekken, bij voorbeeld de juli 185 of 180. Daarmee loopt het rendement fiks terug. Daarom zou deze combinatie verspreid in de tijd en in delen opgebouwd moeten worden. Dat vraagt geduld en behendigheid.

    • Adriaan Hiele