Veroordeling van burgemeester wegens corruptie

MAASTRICHT, 9 NOV. Burgemeester W. Vossen van Gulpen is vanmorgen door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden, een geldboete van 6.000 gulden en een onvoorwaardelijke ontzetting uit het ambt voor een periode van vijf jaar.

De rechtbank achtte op vijf van de acht te laste gelegde punten bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie, valsheid in geschrifte en belastingontduiking. De officier van justitie had twee weken geleden een gevangenisstraf geëist van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk.

De rechtbank oordeelde dat Vossen bij de bouw van zijn woning in één geval in strijd met zijn ambtsplicht een gift heeft aangenomen door het wegenbouwbedrijf BLM een oprit te laten aanleggen voor een bedrag dat ver onder de kostprijs lag. Vossen had de directeur van het bedrijf, dat in de gemeente aan het werk was, gevraagd of hij een paar mannetjes kon sturen om de bestrating bij zijn huis te verzorgen.

Voor het materiaal en de gewerkte uren zou hij 8.600 gulden hebben betaald, terwijl de kostprijs werd geraamd op ten minste 11.000 gulden. In ruil daarvoor had Vossen volgens de officier van justitie geprobeerd de wegenbouwer onderhands een opdracht te bezorgen. Die poging werd verijdeld door de gemeenteraad.

De rechtbank achtte op twee punten niet bewezen dat de voordelige prestaties van aannemers als giften moeten worden beschouwd.

Het bedrijf Transcarbo had grotendeels aluminium puien en kozijnen ter waarde van 90.000 gulden geplaatst. De directeur was met Vossen overeengekomen voor 30.000 gulden 'kunststof puien' te leveren.

Pag.3: Spaarrente verzwegen

In het andere geval had de aannemer van de ruwbouw ermee ingestemd dat een deel van de aanneemsom zwart werd betaald. Volgens de telastlegging zou Vossen bij wijze van tegenprestatie ervoor hebben gezorgd dat de aannemer een optie kreeg op vijf kavels in een nieuwbouwplan.

In twee gevallen heeft de burgemeester volgens de rechtbank valsheid in geschrifte gepleegd door met de aannemer van de ruwbouw en de leverancier van de keuken af te spreken dat een deel van de verschuldigde bedragen zwart werd betaald. De aannemer kreeg 25.000 gulden zwart, de keukenleverancier 7.500 gulden. Beiden hebben verklaard dat zij door de burgemeester onder zware druk waren gezet om de betaling zo te regelen. Tenslotte kreeg Vossen een geldboete van 6.000 gulden opgelegd wegens belastingontduiking. Over diverse jaren had hij rente-inkomsten verzwegen over een buitenlandse spaarrekening.

Vossen verklaarde na afloop van de uitspraak, die met toestemming van de rechtbank rechtstreeks werd uitgezonden op de regionale zender Omroep Limburg, dat hij zich enerzijds opgelucht voelde over de gedeeltelijke vrijspraak, maar dat hij anderzijds onaangenaam was verrast door de ontzetting uit zijn ambt. De 56-jarige Vossen was sinds 1982 burgemeester van Gulpen. Daarvoor was hij burgemeester van Schinveld.