Veel produktie weg uit duur Duitsland

BONN, 9 NOV. Dertig procent van de Duitse bedrijven overweegt de produktie te verplaatsen naar het buitenland omdat de kosten daar lager zijn. De komende drie jaar zullen daardoor 250.000 arbeidspaatsen buiten de landsgrenzen ontstaan. Dat is 40.000 meer dan in de afgelopen drie jaar. Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde resultaten van een enquête van de Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT).

Voor het onderzoek werden meer dan duizend bedrijven in West-Duitsland ondervraagd. Volgens de DIHT is produktie in het buitenland niet uitsluitend negatief voor de werkgelegenheid in Duitsland. “Buitenlandse vestigingen zorgen niet alleen voor afzetmarkten, maar maken het voor veel bedrijven ook mogelijk activiteiten in Duitsland te handhaven die anders in gevaar zouden komen.”

De 'sluipende emigratie' treft vooral de grensgebieden. De deelstaat Baden-Württemberg ziet veel bedrijvigheid verdwijnen naar Frankrijk, mede omdat daar de milieubepalingen soepeler zijn. In het oosten van Beieren en in Saksen is verplaatsing van produktie naar Tsjechië aan de orde van de dag, terwijl in de deelstaat Brandenburg tekenen zijn van trek naar Polen. De Oosteuropese landen genieten bij de ondervraagde bedrijven de voorkeur, vooral onder fabrikanten van consumentenprodukten. Op de tweede plaats komen de Aziatische landen.

De DIHT wijst erop dat verplaatsing van produktie naar het buitenland niet zonder risico is. “Talrijke met hoge verwachtingen begonnen activiteiten in het buitenland zijn beëindigd met grote verliezen.” Tot de moeilijk te beoordelen factoren behoort “de afwijkende mentaliteit” van werknemers, klanten en overheidsinstellingen in het buitenland. De werknemers zijn niet overal voldoende gekwalificeerd voor het maken van hoogwaardige technische produkten. Een ander risico is een mogelijke verslechtering van het imago van bedrijven als zij hun produkten niet meer kunnen aanprijzen als 'made in Germany'. Toch valt de keus steeds vaker uit in het nadeel van Duitsland, aldus het DIHT. (DPA)