Vakbonden stemmen in met centraal akkoord

AMSTERDAM/UTRECHT, 9 NOV. De vakbonden van FNV en CNV hebben gisteren ingestemd met het centraal akkoord dat werkgevers en werknemers vorige week hebben gesloten. Alleen de FNV-bond voor journalisten, de NVJ, heeft een voorbehoud gemaakt.

Over het openbreken van de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) die volgend jaar doorlopen en waarin voor 1994 een loonsverhoging is afgesproken verschillen de FNV- en CNV-bonden van mening. In het centraal akkoord roepen werkgevers en de vakbeweging hun leden op deze CAO's 'tegen het licht te houden'. Met name tussen de bouwbonden van beide vakcentrales heerst hierover onenigheid.

Voor de 200.000 werknemers in de bouw is begin dit jaar een tweejarige CAO overeengekomen. De werknemers ontvangen in 1994, bovenop de prijscompensatie, een half procent meer loon. De Hout- en Bouwbond CNV liet gisteren weten met de bouwwerkgevers, verenigd in het AVBB, te willen praten over maatregelen die de werkgelegenheid bevorderen. Als dat aantoonbaar banen oplevert, is de CNV-bond bereid de lopende CAO's “een andere invulling te geven”.

De bouwbond van de FNV daarentegen zegt dat in de CAO al sprake is van een “gematigde loonkostenontwikkeling”. Pas als het kabinet 'dereguleringsplannen' - zoals het intrekken van de preventieve ontslagtoets en afschaffing van het vergunningstelsel voor uitzendbureaus - intrekt, wil de bond praten over het openbreken van de CAO.

Pag.21: NVJ maakt voorbehoud

Als enige bond maakte de NVJ gisteren een voorbehoud tegen het centraal akkoord. De vakbond meent op voorhand te veel te moeten inleveren, zonder dat het kabinet zijn 'dereguleringsplannen' van tafel haalt. De Voedingsbond FNV, die afgelopen vrijdag nog sprak van een “waspoederakkoord”, stemde er gisteren mee in. De bond ging overstag omdat minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) vrijdagavond onder meer de looningreep van tafel haalde. De minister had eerder met een loonmaatregel gedreigd, indien de sociale partners niet tot goede afspraken over loonmatiging en werkgelegenheid zouden komen. Het akkoord dat de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid sloten achtte het kabinet afgelopen vrijdag “voldoende”.

Het bestuur van de vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel MHP heeft het centraal akkoord gisteren ook goedgekeurd. Genoegzaam constateert de vakcentrale dat het akkoord “veel” elementen bevat uit voorstellen van de MHP. De vakbond Unie BLHP, die onder de vakcentrale MHP valt, zegt in een schriftelijke reactie “grote aarzelingen” te hebben als het om het openbreken van lopende CAO's gaat.