Uitspraak: referendum op Curaçao rechtmatig

ROTTERDAM, 9 NOV. Het referendum over de staatkundige toekomst op Curaçao kan wat de rechtbank in Willemstad betreft doorgaan. De president van de rechtbank in de Antilliaanse hoofdstad oordeelde gisteren in een kort geding dat het referendum rechtmatig is.

Daarmee wees hij een eis van een groep Curaçaoenaars af, die vonden dat Curaçaoenaars in Nederland en op de andere Antilliaanse eilanden aan het referendum moeten kunnen meedoen. Het eilandbestuur kan volgens deze groep niet een kwart van de bevolking die nu elders woont, uitsluiten van stemrecht als het gaat om de staatkundige toekomst van Curaçao. Een ander argument van de groep was dat bij dit referendum tevens wordt beslist over de verhouding met de overige vier Antilliaanse eilanden: de Antillen kunnen als eenheid uiteenvallen.

De rechtbank in Willemstad vindt dat het eilandbestuur van Curaçao zich net als bij gewone verkiezingen terecht baseert op het kiesreglement dat bij de bepaling van wie er stemgerechtigd is, uitgaat van ingezetenen. Bovendien herinnert de rechtbank aan het beginsel van het zelfbeschikkingsrecht: het recht van ieder eilandgebied om zijn eigen toekomst te bepalen.

Op vrijdag 19 november kunnen de Curaçaose kiesgerechtigden zich in het consultatief referendum uitspreken voor vier toekomstmogelijkheden: 1) het eiland blijft deel uitmaken van de Nederlandse Antillen, 2) het krijgt een aparte status als land binnen het koninkrijk, zoals Aruba, 3) Curaçao wordt een deel van Nederland (vergelijkbaar met een provincie of gemeente) en 4) Curaçao wordt geheel onafhankelijk. Als geen van deze varianten op 19 november een meerderheid van 50 procent van de uitgebrachte stemmen haalt, wordt een week later een tweede ronde georganiseerd.

Morgen dient in Den Haag nog een kort geding over het referendum tegen de Koninkrijksregering. De groepering Nos ta tamba ta vota (Wij stemmen ook) eist daarin een verbod van Den Haag op het referendum en wil dat de tienduizenden stemgerechtigde Curaçaoenaars in Nederland alsnog de mogelijkheid krijgen om hun stem uit te brengen.