Toch enquête bij failliete Text Lite

De kans bestaat dat er alsnog een enquête zal komen naar het beleid bij het voormalige beursfonds Text Lite.

Twee jaar geleden werden pogingen daartoe afgeblazen toen bleek dat er geen geld in kas was om het onderzoek te bekostigen. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en de Vereniging voor de Effectenhandel hebben nu elk 25.000 gulden ter beschikking gesteld en in aansluiting hierop heeft de curator eveneens 25.000 gulden toegezegd.

Volgens mr. R. de Haze Winkelman van de VEB kan daardoor aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam worden gevraagd een enquêtecommissie te benoemen. In 1984 werd Text Lite naar de beurs gebracht. In oktober 1990 kwam het tot een faillissement.