Raad: stel besluit gas Waddenzee uit

ROTTERDAM, 9 NOV. De Waddenadviesraad vindt dat de regering met de oliemaatschappijen een nieuwe overeenkomst moet afsluiten om in afwachting van een op te stellen Beheersplan voor de Waddenzee niet in dat gebied naar aardgas te boren.

Vandaag is een unaniem advies van die strekking aan minister Alders (milieubeheer) aangeboden. In de Waddenadviesraad zijn alle groeperingen vertegenwoordigd die zowel met de bescherming van natuur en milieu als met economische activiteiten in het gebied van de Waddenzee te maken hebben. Vertegenwoordigers van de oliemaatschappijen en van de Landelijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee zijn uitdrukkelijk akkoord gegaan met het advies.

Een woordvoerster van de Waddenvereniging zegt “grote waarde” toe te kennen aan het advies, omdat in het op te stellen Beheersplan alle aspecten van de exploratie en produktie van gasvelden behandeld moeten worden. Dat is volgens de vereniging onvoldoende gebeurd in het rapport van de ambtelijke Stuurgroep mijnbouwactiviteiten in de Waddenzee dat in oktober uitkwam.

De Waddenvereniging blijft gekant tegen boringen op de Waddenzee zelf, en op de eilanden. Haar vertegenwoordigers zitten “zonder last of ruggespraak” in de Waddenadviesraad en verbinden zich niet bij voorbaat aan een Beheersplan, zegt de woordvoerster. “Maar we kunnen wel achter het uitgangspunt staan om een Beheersplan op te stellen, waarin alle belangen van het gebied op een rij worden gezet en alle aspecten van eventuele aardgasboringen worden behandeld.”

Of het uiteindelijk tot boringen in het gebied komt, zal in de visie van de Waddenadviesraad afhangen van het Beheersplan. Minister Andriessen heeft onlangs meegedeeld dat het kabinet binnenkort een “onderhandelingsbesluit” over de kwestie van de exploratieboringen zal nemen en aan de hand daarvan opnieuw met de oliemaatschappijen zal onderhandelen.

Uit het advies van de Waddenadviesraad volgt dat die onderhandelingen zouden moeten worden opgeschort. De raad vindt dat de regering in dit stadium onvoldoende informatie over de gevolgen van de gasboringen heeft om het 'voorzorgsprincipe' goed te kunnen naleven. Dat principe is vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing voor de Waddenzee. Het behelst een verbod op nieuwe economische activiteiten indien twijfel blijft bestaan over mogelijk belangrijke negatieve gevolgen voor het ecosysteem.