Nieuwe topman EBRD rekent af met tijdperk-Attali

ROTTERDAM, 9 NOV. Met een in recordtijd opgesteld reorganisatieplan van president Jacques de Larosière heeft de in Londen gevestigde Oosteuropabank gisteren definitief afscheid genomen van het tijdperk-Attali. Belangrijkste veranderingen binnen de bank, die dit voorjaar in opspraak raakte door de extravagante stijl van de toenmalige president Jacques Attali, zijn samenvoeging van de commerciële en de ontwikkelingsafdeling van de bank, afschaffing van het kabinet van de president en diens politieke adviseurs, en inkrimping van het personeel (totaal 703 mensen) met 20 tot 50 man. Larosière wond geen doekjes om de drijfveer achter zijn plan: “Ik kan geen week langer leven met de problemen uit het verleden.”

Binnen de bank is veel lof voor de werkwijze van de Fransman Larosière - inmiddels Jacques Deux genaamd - die begin oktober zijn landgenoot Attali opvolgde. “Na aanvankelijk enige scepsis omdat we weer een Fransman kregen, valt het nu erg mee”, aldus een staflid. De nieuwe president, die naar verluidt het gebruik van privé-vliegtuigen en limousines tot een minimum beperkt, wordt omschreven als “erg direct en heel helder”. “Hij zegt meteen wat hij wil en deelt die ideeën met zijn werknemers, in tegenstelling tot Attali. In vijf weken tijd heeft hij het hele personeel al drie keer bij elkaar geroepen.”

Niet bekend

Doel van Larosières reorganisatieplan is de bank overzichtelijker en gebruikersvriendelijker te maken. De belangrijkste tak van de bank (merchant banking), die zich bezighoudt met privatiseringen, wordt samengevoegd met de ontwikkelingsafdeling (development banking), die zich concentreert op infrastructuurprojecten. “Daarmee komt een einde aan de concurrentiestrijd tussen die twee departementen en wordt de sfeer hopelijk beter”, aldus een werknemer. “Het kwam voor dat beide om het hardst probeerden een lening te slijten aan een Oosteuropees land, want aan het einde van het jaar werd het aantal leningen en projecten dat elke afdeling tot stand had gebracht meegewogen bij de beoordeling.” Om meer projecten op te zetten, wordt het aantal gespecialiseerde bankiers bankiers verhoogd van 40 tot ongeveer 120.

De samengevoegde divisie - een idee dat overigens al was geopperd door Attali in een poging de bank doorzichtiger te maken en tegemoet te komen aan zijn critici - krijgt een afdeling voor het noordelijk deel van Oost-Europa die onder leiding komt van Ron Freeman, de man die door Attali in zijn nadagen bijna werd geofferd in een poging zijn baan te behouden. De zuidelijke poot komt onder leiding van Mario Sarcinelli, net als Freeman vice-president van de bank. Volgens bronnen bij de bank gaat het bij de noord-zuid verdeling om een compromis, omdat Sarcinelli volgend jaar met pensioen zou gaan en op deze manier een hoge post kan behouden. Het zuidelijk deel van Oost-Europa wordt beschouwd als minder prestigieus omdat het veel kleine landen omvat waar nog weinig of geen projecten zijn opgezet (Albanië, Kroatië, Tadzjikistan etc.). Het is niet ondenkbaar, volgens insiders, dat beide afdelingen volgend jaar onder leiding van Freeman komen.

De bank is volgens stafleden niet erg rouwig om het vertrek van Attali. “Er heerst opluchting dat het probleem-Attali en zijn kabinet verdwenen zijn. Als we hem een briefje schreven, moesten we dat richten aan 'meneer de president'. Anderzijds is Attali wel erg negatief afgeschilderd. Hij had veel kennis van zaken, maar zijn eigenaardigheden voerden altijd de boventoon en hebben het imago van de bank flink geschaad.”

De bezuinigingen onder het nieuwe bewind gaan wel erg ver, meent een ander staflid. “Iedereen verzint de gekste dingen om maar te voorkomen dat we nog steeds extravagant worden gevonden. De koffiekopjes zijn vervangen door plastic bekertjes en er is nu goedkoper toiletpapier, opdat de bezoeker maar niet denkt dat we hier nog steeds in luxe baden. Niet omdat Larosière dat heeft bevolen, maar omdat zijn ondergeschikten indruk op hem willen maken.”

Overigens werd Larosiere zelf het eerste slachtoffer van het versoberings-imago van de bank, zo meldt de Financial Times. Toen hij onlangs per taxi bij het IMF arriveerde, applaudisseerde de verzamelde pers luid voor de man die voor het oog zo stellig afrekende met de limousine-liefde van zijn voorganger. Een miverstand, zo bleek: de chauffeur van de limousine die Larosière had moeten ophalen van het vliegveld had de Fransman met de eenvoudige schooltas niet herkend en was zonder hem weggereden.

    • Friederike de Raat